Published by: 0

АСОЦІАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ХІМІЧНОЇ ЧИСТКИ І ПРАЛЕНЬ

 

ТИПОВІ ПОСАДОВІ ІНСТРУКЦІЇ

ПРИЙМАЛЬНИКІВ ЗАМОВЛЕНЬ ПІДПРИЄМСТВ

ХІМІЧНОЇ ЧИСТКИ, ФАРБУВАННЯ ТА ПРАННЯ ВИРОБІВ

 

ВСТУП

 

 

Основою раціональної організації виробничих відносин на підприємстві є функціональні обов’язки працівників, які визначаються в залежності від професії, посади та кваліфікації.

 

Згідно із Кодексом законів про працю України кожний працівник повинен мати посадову інструкцію у якій встановлюються кваліфікаційні вимоги, основні обов’язки, права та відповідальність. Посадові інструкції розробляються відповідно до професійних назв робіт, що наведені у Державному класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор професій».

 

Записи про роботу у трудові книжки працівників вносяться відповідно до професійних назв, зазначених у ДК 003:2005.

 

Приймальник замовлень відноситься до технічних службовців і відповідно до ДК 003:2010 має код професій 4132.

 

Типові посадові інструкції приймальників замовлень підприємств хімічної чистки, фарбування та прання виробів розроблені на основі                       ДК 003:2010 «Класифікатор професій», Закону України «Про захист прав споживачів», Правил побутового обслуговування населення,                   ГСТУ 201-03-06 «Одяг та предмети домашнього вжитку після хімічної чистки. Загальні технічні умови», ГСТУ 201-04-96 «Вироби білизняні оброблені в пральні. Загальні технічні умови», ГСТУ 201-09-98 «Вироби перефарбовані за замовленнями населення. Загальні технічні умови», Типових кваліфікаційних характеристик професій працівників, Кваліфікаційних характеристик приймальників замовлень (УкрНДКТІпобут, 2005 р.) та інших нормативних документів сфери побутового обслуговування.

 

Посадові інструкції приймальників замовлень розроблені для чотирьох категорій кваліфікації працівників: третьої, другої, першої та вищої. Встановлення чотирьох кваліфікаційних категорій пов’язано з розширенням функцій та підвищенням вимог до приймальників замовлень у сучасних умовах. Стисла характеристика робіт по чотирьом кваліфікаційним категоріям наведена нижче.

 

Категорія приймальника замовлень  

              Стисла характеристика робіт

  

  Третя

 

 

 

     Друга

 

 

 

     Перша

 

 

 

 

 

 

     Вища

 

Приймання від населення замовлень на хімічну чистку, фарбування  та прання виробів з текстильних матеріалів

 

Приймання від населення замовлень на хімічну чистку (аквачистку) та фарбування виробів з текстильних матеріалів, шкіри та хутра

 

Приймання від населення замовлень на хімічну чистку (аквачистку) та фарбування виробів з текстильних матеріалів, шкіри та хутра.

Виведення плям з виробів із усіх видів тканин різних тонів на плямознищувальному верстаті або вручну

 

Приймання від населення замовлень на хімічну чистку (аквачистку) та фарбування виробів з текстильних матеріалів, шкіри та хутра.

Виведення плям з виробів із усіх видів тканин різних тонів на плямознищувальному верстаті або вручну.

Прасування виробів з бавовняних, льняних, вовняних, шовкових, синтетичних тканин, трикотажу на прасувальних пресах та прасками різних систем.

 

 

Наведені типові посадові інструкції можуть використовуватися без змін або бути доповненими окремими вимогами з урахуванням організаційно-технічних  та економічних умов діяльності суб’єкта господарювання.

Посадові інструкції затверджуються керівником підприємства (підприємцем).

 

Кожний приймальник замовлень повинен бути ознайомлений під розпис із посадовою інструкцією та додержуватися її вимог.

 

Посадові інструкції приймальників замовлень для чотирьох категорій кваліфікації працівників наведені далі.

 

 

                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ

 

______________________________

посада керівника

___________________________________

назва підприємства

___________   _______________________

підпис                   ім’я, прізвище

________    ____________  202___   р.

 

 

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

ПРИЙМАЛЬНИКА ЗАМОВЛЕНЬ

ТРЕТЬОЇ КАТЕГОРІЇ

 

 

1 Загальні положення

 

 

1.1 Приймальник замовлень третьої категорії виконує роботи з приймання від населення замовлень на хімічну чистку, фарбування та прання виробів з текстильних матеріалів.

 

1.2 Приймальник замовлень керується у своїй роботі Законом України «Про захист прав споживачів», Правилами побутового обслуговування населення, Інструкціями щодо надання послуг з хімічної чистки та фарбування виробів, послуг з прання білизни, ГСТУ 201-03-96 «Одяг та предмети домашнього вжитку після хімічної чистки. Загальні технічні умови», ГСТУ 201-04-96 «Вироби білизняні оброблені в пральні. Загальні технічні умови», ГСТУ 201-09-98 «Вироби перефарбовані за замовленнями населення. Загальні технічні умови», прейскурантом на виконання послуг та цією посадовою інструкцією.

 

1.3Приймальник замовлень підпорядковується  ________________________________________________________________

керівнику підприємства (філіалу),  адміністратору

 

1.4  Приймальник замовлень призначається та звільняється з посади  наказом керівника підприємства.

 

 

 

2 Кваліфікаційні вимоги

 

2.1 На посаду приймальника замовлень призначаються особи, які мають професійну освіту або загальну середню освіту та професійну підготовку на виробництві з присвоєнням відповідної кваліфікації.

 

2.2 Приймальник замовлень повинен знати:

 

– Закон України «Про захист прав споживачів» (статті 10, 15, 23), Правила побутового обслуговування населення, Інструкції щодо надання відповідних видів послуг;

– нормативні документи  на виконання послуг з хімічної чистки, фарбування та прання виробів (пункт 1.2);

 

– види та позначення текстильних матеріалів, їх склад, характерні зовнішні ознаки, символи догляду за виробами;

– рекомендовані види оброблення для різних груп виробів та матеріалів;

– основні операції технологічних процесів хімічної чистки, фарбування та прання виробів;

– методи визначення стійкості фурнітури до впливу перхлоретилену під час приймання виробу;

– основні та додаткові види послуг, які виконуються на підприємстві, та їх характеристики;

 

– порядок огляду та оцінки загального стану виробів, визначення наявності дефектів та ступеню зносу виробів;

– розташування місць кріплення маркіровки на різних виробах;

– порядок підготовки виробів до передачі в оброблення;

 

– зміст та форму квитанції (договору) на виконання замовлення, порядок її заповнення та розрахунків із замовником за послуги;

– порядок роботи на регістраторах розрахункових операцій, оформлення звітних касових документів;

– порядок ведення обліку руху замовлень, приймання та зберігання виробів після оброблення;

– порядок видавання виробів замовнику, вирішення спірних питань щодо якості оброблення;

 

– правила охорони праці та пожежної безпеки.

 

 

 

 

3 Основні обов’язки

 

3.1 Приймання від населення замовлень на хімічну чистку, фарбування та прання виробів з текстильних матеріалів.

Надання замовникам консультацій з питань оброблення виробів, пропонування додаткових видів оброблення та послуг.

 

3.2 Визначення можливості оброблення виробу на підприємстві, оцінка його загального стану  (матеріалу, ступеню забруднення, дефектів тощо), перевірка фурнітури до впливу перхлоретилену.

Попередження замовника про можливе проявлення прихованих дефектів, зниження інтенсивності забарвлення та інших відхилень від первісного виду виробу, які можуть виникнути під час оброблення за провиною виготовника.

 

3.3 Встановлення обсягу робіт, вартості замовлення згідно із прейскурантом, терміну виконання робіт.

Визначення і узгодження із замовником ступеню зносу виробу, наявності неусувних дефектів.

 

3.4 Заповнення квитанції (договору) встановленої форми згідно з діючою інструкцією, проведення маркування виробу.

Отримання грошей за виконані послуги, видача замовнику квитанції та касового чеку.

Оформлення звітних документів та здавання виручки.

 

3.5 Заповнення супроводжувальних документів на партію прийнятих виробів, упакування виробів та передача їх в оброблення.

 

3.6 Приймання оброблених виробів згідно із супроводжувальної документації, перевірка якості послуг та повноти виконання замовлення. Підготовка виробів для видачі замовникам.

З’ясування причин затримки та термінів повернення виробів, які вчасно не надійшли з оброблення.

 

3.7 Видача виробів замовникам згідно із розрахунковими документами.

Повернення виробів на доопрацювання у разі виявлення дефектів оброблення або незгоди замовника з якістю послуг (з обов’язковим внесенням відповідного запису до квитанції, договору).

Запобігання виникненню спірних питань з якості оброблення виробів та обслуговування замовників.

 

3.8 Оформлення інформації для замовників відповідно до вимог Правил побутового обслуговування населення.

 

4 Права

 

4.1 Вносити керівництву підприємства пропозиції щодо удосконалення виробничої діяльності.

 

4.2 Мати обладнане робоче місце, виробничі меблі і оснащення для приймання, зберігання та видавання виробів, засоби пожежегасіння.

Отримувати необхідні для роботи матеріали і документи, інформаційні матеріали для оформлення куточка замовника.

 

4.3 Отримувати роз’яснення щодо діючої системи оплати праці та порядку нарахування заробітної плати.

 

 

5 Відповідальність

 

5.1 Приймальник замовлень несе відповідальність за:

 

– неналежне виконання покладених на нього посадовою інструкцією обов’язків;

– порушення вимог Закону України «Про захист прав споживачів» (статті  10, 15, 23), Правил побутового обслуговування населення, Інструкцій щодо надання послуг з хімічної чистки та фарбування виробів, послуг з прання білизни;

– збереження виробів, які знаходяться у приймальному пункті;

– додержання строків виконання замовлень;

– приймання виробів, які не підлягають обробленню або не можуть бути якісно оброблені на підприємстві;

– невірне визначення обсягу робіт, вартості виконання замовлення, ступеню зносу виробу, складу неусувних дефектів, проведення маркування виробів;

– порушення порядку використання регістраторів розрахункових операцій, заповнення квитанції (договору), одержання грошей за виконання послуг, оформлення звітних документів та здавання виручки;

– ненадання замовнику повної, достовірної і своєчасної інформації щодо послуг  відповідно до  Правил побутового обслуговування населення;

– порушення режиму роботи приймального пункту, правил внутрішнього розпорядку, правил охорони праці та пожежної безпеки.

 

 

З посадовою інструкцією ознайомлений

 

_____________    _________________

підпис                        і., прізвище

                                                  

                                                        ЗАТВЕРДЖУЮ

 

    ______________________________

посада керівника

___________________________________

назва підприємства

___________   _______________________

підпис                   ім’я, прізвище

________    ____________  202___   р.

 

 

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

ПРИЙМАЛЬНИКА ЗАМОВЛЕНЬ

ДРУГОЇ КАТЕГОРІЇ

 

 

1 Загальні положення

 

 

1.1 Приймальник замовлень другої категорії виконує роботи з приймання від населення замовлень на хімічну чистку (аквачистку) та фарбування  виробів з текстильних матеріалів, шкіри та хутра.

 

1.2 Приймальник замовлень керується у своїй роботі Законом України «Про захист прав споживачів», Правилами побутового обслуговування населення, Інструкцією щодо надання послуг з хімічної чистки та фарбування виробів, ГСТУ 201-03-96 «Одяг та предмети домашнього вжитку після хімічної чистки. Загальні технічні умови»,  ГСТУ 201-09-98 «Вироби перефарбовані за замовленнями населення. Загальні технічні умови», прейскурантом на виконання послуг та цією посадовою інструкцією.

 

1.3Приймальник замовлень підпорядковується  ________________________________________________________________

керівнику підприємства (філіалу),  адміністратору

 

1.4  Приймальник замовлень призначається та звільняється з посади  наказом керівника підприємства.

 

 

 

 

2 Кваліфікаційні вимоги

 

 

2.1 На посаду приймальника замовлень призначаються особи, які мають професійну освіту або загальну середню освіту та професійну підготовку на виробництві з присвоєнням відповідної кваліфікації.

 

2.2 Приймальник замовлень повинен знати:

 

– Закон України «Про захист прав споживачів» (статті 10, 15, 23), Правила побутового обслуговування населення, Інструкції щодо надання відповідних видів послуг;

– нормативні документи на виконання послуг з хімічної чистки та фарбування виробів (пункт 1.2);

 

– види та позначення текстильних матеріалів,   природної та штучної шкіри, їх характерні зовнішні ознаки, символи догляду за виробами;

– рекомендовані види оброблення для різних груп виробів та матеріалів;

– основні операції технологічних процесів хімічної чистки (аквачистки) та фарбування виробів;

– методи визначення стійкості фурнітури до впливу перхлоретилену під час приймання виробу;

– основні та додаткові види послуг, які виконуються на підприємстві, та їх характеристики;

 

– порядок огляду та оцінки загального стану виробів, визначення наявності дефектів та ступеню зносу виробів;

– розташування місць кріплення маркіровки на різних виробах;

– порядок підготовки виробів до передачі в оброблення;

 

– зміст та форму квитанції (договору) на виконання замовлення, порядок її заповнення та розрахунків із замовником за послуги;

– порядок роботи на регістраторах розрахункових операцій, оформлення звітних касових документів;

– порядок ведення обліку руху замовлень, приймання та зберігання виробів після оброблення;

– порядок видавання виробів замовнику, вирішення спірних питань щодо якості оброблення;

 

– правила охорони праці та пожежної безпеки.

3 Основні обов’язки

 

3.1 Приймання від населення замовлень на хімічну чистку (аквачистку) та фарбування виробів з текстильних матеріалів, шкіри та хутра.

Надання замовникам консультацій з питань оброблення виробів, пропонування додаткових видів оброблення та послуг.

 

3.2 Визначення можливості оброблення виробу на підприємстві, оцінка його загального стану  (матеріалу, ступеню забруднення, дефектів тощо), перевірка фурнітури до впливу перхлоретилену.

Попередження замовника про можливе проявлення прихованих дефектів, зниження інтенсивності забарвлення та інших відхилень від первісного виду виробу, які можуть виникнути під час оброблення за провиною виготовника.

 

3.3 Встановлення обсягу робіт, вартості замовлення згідно із прейскурантом, терміну виконання робіт.

Визначення і узгодження із замовником ступеню зносу виробу, наявності неусувних дефектів.

 

3.4 Заповнення квитанції (договору) встановленої форми згідно з діючою інструкцією, проведення маркування виробу.

Отримання грошей за виконані послуги, видача замовнику квитанції та касового чеку.

Оформлення звітних документів та здавання виручки.

 

3.5 Заповнення супроводжувальних документів на партію прийнятих виробів, упакування виробів та передача їх в оброблення.

 

3.6 Приймання оброблених виробів згідно із супроводжувальної документації, перевірка якості послуг та повноти виконання замовлення. Підготовка виробів для видачі замовникам.

З’ясування причин затримки та термінів повернення виробів, які вчасно не надійшли з оброблення.

 

3.7 Видача виробів замовникам згідно із розрахунковими документами.

Повернення виробів на доопрацювання у разі виявлення дефектів оброблення або незгоди замовника з якістю послуг (з обов’язковим внесенням відповідного запису до квитанції, договору).

Запобігання виникненню спірних питань з якості оброблення виробів та обслуговування замовників.

 

3.8 Оформлення інформації для замовників відповідно до вимог Правил побутового обслуговування населення.

 

4 Права

 

4.1 Вносити керівництву підприємства пропозиції щодо удосконалення виробничої діяльності.

 

4.2 Мати обладнане робоче місце, виробничі меблі і оснащення для приймання, зберігання та видавання виробів, засоби пожежегасіння.

Отримувати необхідні для роботи матеріали і документи, інформаційні матеріали для оформлення куточка замовника.

 

4.3 Отримувати роз’яснення щодо діючої системи оплати праці та порядку нарахування заробітної плати.

 

5 Відповідальність

 

5.1 Приймальник замовлень несе відповідальність за:

 

– неналежне виконання покладених на нього посадовою інструкцією обов’язків;

– порушення вимог Закону України «Про захист прав споживачів» (статті  10, 15, 23), Правил побутового обслуговування населення, Інструкції щодо надання послуг з хімічної чистки та фарбування виробів;

– збереження виробів, які знаходяться у приймальному пункті;

– додержання строків виконання замовлень;

– приймання виробів, які не підлягають обробленню або не можуть бути якісно оброблені на підприємстві;

– невірне визначення обсягу робіт, вартості виконання замовлення, ступеню зносу виробу, складу неусувних дефектів, проведення маркування виробів;

– порушення порядку використання регістраторів розрахункових операцій, заповнення квитанції (договору), одержання грошей за виконання послуг, оформлення звітних документів та здавання виручки;

– ненадання замовнику повної, достовірної і своєчасної інформації щодо послуг  відповідно до  Правил побутового обслуговування населення;

– порушення режиму роботи приймального пункту, правил внутрішнього розпорядку, правил охорони праці та пожежної безпеки.

 

З посадовою інструкцією ознайомлений

 

_____________    _________________

підпис                        і., прізвище

 

                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ

 

______________________________

посада керівника

___________________________________

назва підприємства

___________   _______________________

підпис                   ім’я, прізвище

________    ____________  202___   р.

 

 

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

ПРИЙМАЛЬНИКА ЗАМОВЛЕНЬ

ПЕРШОЇ КАТЕГОРІЇ

 

 

1 Загальні положення

 

 

1.1 Приймальник замовлень першої категорії виконує роботи з приймання від населення замовлень на хімічну чистку (аквачистку) та фарбування  виробів з текстильних матеріалів, шкіри та хутра, а також здійснює виведення плям з виробів за бажанням замовника.

 

1.2 Приймальник замовлень керується у своїй роботі Законом України «Про захист прав споживачів», Правилами побутового обслуговування населення, Інструкцією щодо надання послуг з хімічної чистки та фарбування виробів, ГСТУ 201-03-96 «Одяг та предмети домашнього вжитку після хімічної чистки. Загальні технічні умови»,  ГСТУ 201-09-98 «Вироби перефарбовані за замовленнями населення. Загальні технічні умови», прейскурантом на виконання послуг та цією посадовою інструкцією.

 

1.3Приймальник замовлень підпорядковується  ________________________________________________________________

керівнику підприємства (філіалу),  адміністратору

 

1.4  Приймальник замовлень призначається та звільняється з посади  наказом керівника підприємства.

 

 

2 Кваліфікаційні вимоги

 

 

2.1 На посаду приймальника замовлень призначаються особи, які мають професійну освіту або загальну середню освіту та професійну підготовку на виробництві з присвоєнням відповідної кваліфікації.

 

2.2 Приймальник замовлень повинен знати:

 

– Закон України «Про захист прав споживачів» (статті 10, 15, 23), Правила побутового обслуговування населення, Інструкції щодо надання відповідних видів послуг;

– нормативні документи на виконання послуг з хімічної чистки та фарбування виробів (пункт 1.2);

 

– види та позначення текстильних матеріалів,   природної та штучної шкіри, їх характерні зовнішні ознаки, символи догляду за виробами;

– рекомендовані види оброблення для різних груп виробів та матеріалів;

– основні операції технологічних процесів хімічної чистки (аквачистки) та фарбування виробів;

– методи визначення стійкості фурнітури до впливу перхлоретилену під час приймання виробу;

– основні та додаткові види послуг, які виконуються на підприємстві, та їх характеристики;

 

– види та склад плям, методи розпізнавання плямоутворюючих компонентів, препарати та хімічні сполуки для виведення плям, їх властивості та дії на вироби;

– технологічну послідовність та способи виведення плям різного походження, вимоги до якості оброблення виробів, методи уникнення дефектів;

 

– порядок огляду та оцінки загального стану виробів, визначення наявності дефектів та ступеню зносу виробів;

– розташування місць кріплення маркіровки на різних виробах;

– порядок підготовки виробів до передачі в оброблення;

 

– зміст та форму квитанції (договору) на виконання замовлення, порядок її заповнення та розрахунків із замовником за послуги;

– порядок роботи на регістраторах розрахункових операцій, оформлення звітних касових документів;

– порядок ведення обліку руху замовлень, приймання та зберігання виробів після оброблення;

 

 

– порядок видавання виробів замовнику, вирішення спірних питань щодо якості оброблення;

 

– правила охорони праці та пожежної безпеки;

– правила технічної експлуатації обладнання для виведення плям.

 

 

 

3 Основні обов’язки

 

3.1 Приймання від населення замовлень на хімічну чистку (аквачистку) та фарбування виробів з текстильних матеріалів, шкіри та хутра.

Надання замовникам консультацій з питань оброблення виробів, пропонування додаткових видів оброблення та послуг.

 

3.2 Визначення можливості оброблення виробу на підприємстві, оцінка його  загального стану  (матеріалу, ступеню забруднення, дефектів тощо), перевірка фурнітури до впливу перхлоретилену.

Попередження замовника про можливе проявлення прихованих дефектів, зниження інтенсивності забарвлення та інших відхилень від первісного виду виробу, які можуть виникнути під час оброблення за провиною виготовника.

 

3.3 Виконання замовлень на виведення плям з виробів із усіх видів тканин різних тонів, запобігання виникнення дефектів (ореолів, знебарвлення, руйнування тканини, неповного знищення плям) та їх усунення.

 

3.4 Встановлення обсягу робіт, вартості замовлення згідно із прейскурантом, терміну виконання робіт.

Визначення і узгодження із замовником ступеню зносу виробу, наявності неусувних дефектів.

 

3.5 Заповнення квитанції (договору) встановленої форми згідно з діючою інструкцією, проведення маркування виробу.

Отримання грошей за виконані послуги, видача замовнику квитанції та касового чеку.

Оформлення звітних документів та здавання виручки.

 

3.6 Заповнення супроводжувальних документів на партію прийнятих виробів, упакування виробів та передача їх в оброблення.

3.7 Приймання оброблених виробів згідно із супроводжувальної документації, перевірка якості послуг та повноти виконання замовлення. Підготовка виробів для видачі замовникам.

З’ясування причин затримки та термінів повернення виробів, які вчасно не надійшли з оброблення.

 

3.8 Видача виробів замовникам згідно із розрахунковими документами.

Повернення виробів на доопрацювання у разі виявлення дефектів оброблення або незгоди замовника з якістю послуг (з обов’язковим внесенням відповідного запису до квитанції, договору).

Запобігання виникненню спірних питань з якості оброблення виробів та обслуговування замовників.

 

3.9 Оформлення інформації для замовників відповідно до вимог Правил побутового обслуговування населення.

 

 

4 Права

 

 

4.1 Вносити керівництву підприємства пропозиції щодо удосконалення виробничої діяльності.

 

4.2 Мати обладнане робоче місце, виробничі меблі і оснащення для приймання, зберігання та видавання виробів, устаткування та препарати для виведення плям, засоби індивідуального захисту та пожежегасіння.

Отримувати необхідні для роботи матеріали і документи, інформаційні матеріали для оформлення куточка замовника.

 

4.3 Отримувати роз’яснення щодо діючої системи оплати праці та порядку нарахування заробітної плати.

 

 

5 Відповідальність

 

5.1 Приймальник замовлень несе відповідальність за:

 

– неналежне виконання покладених на нього посадовою інструкцією обов’язків;

– порушення вимог Закону України «Про захист прав споживачів» (статті  10, 15, 23), Правил побутового обслуговування населення, Інструкції щодо надання послуг з хімічної чистки та фарбування виробів;

 

– за якість виведення плям з виробів;

– збереження виробів, які знаходяться у приймальному пункті;

– додержання строків виконання замовлень;

– приймання виробів, які не підлягають обробленню або не можуть бути якісно оброблені на підприємстві;

– невірне визначення обсягу робіт, вартості виконання замовлення, ступеню зносу виробу, складу неусувних дефектів, проведення маркування виробів;

– порушення порядку використання регістраторів розрахункових операцій, заповнення квитанції (договору), одержання грошей за виконання послуг, оформлення звітних документів та здавання виручки;

– ненадання замовнику повної, достовірної і своєчасної інформації щодо послуг  відповідно до  Правил побутового обслуговування населення;

– порушення режиму роботи приймального пункту, правил внутрішнього розпорядку, правил охорони праці та пожежної безпеки.

 

З посадовою інструкцією ознайомлений

 

_____________    _________________

підпис                        ім’я  прізвище

 

                                                   

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

    ______________________________

посада керівника

___________________________________

назва підприємства

___________   _______________________

підпис                   ім’я, прізвище

________    ____________  202___   р.

 

 

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

ПРИЙМАЛЬНИКА ЗАМОВЛЕНЬ

ВИЩОЇ КАТЕГОРІЇ

 

 

1 Загальні положення

 

 

1.1 Приймальник замовлень вищої категорії виконує роботи з приймання від населення замовлень на хімічну чистку (аквачистку) та фарбування  виробів з текстильних матеріалів, шкіри та хутра, прасування виробів з різних тканин та трикотажу, а також здійснює виведення плям з виробів за бажанням замовника.

 

1.2 Приймальник замовлень керується у своїй роботі Законом України «Про захист прав споживачів», Правилами побутового обслуговування населення, Інструкцією щодо надання послуг з хімічної чистки та фарбування виробів, ГСТУ 201-03-96 «Одяг та предмети домашнього вжитку після хімічної чистки. Загальні технічні умови»,  ГСТУ 201-09-98 «Вироби перефарбовані за замовленнями населення. Загальні технічні умови», прейскурантом на виконання послуг та цією посадовою інструкцією.

 

1.3Приймальник замовлень підпорядковується  ________________________________________________________________

керівнику підприємства (філіалу),  адміністратору

 

1.4  Приймальник замовлень призначається та звільняється з посади  наказом керівника підприємства.

 

 

2 Кваліфікаційні вимоги

 

 

2.1 На посаду приймальника замовлень призначаються особи, які мають професійну освіту або загальну середню освіту та професійну підготовку на виробництві з присвоєнням відповідної кваліфікації.

 

2.2 Приймальник замовлень повинен знати:

 

– Закон України «Про захист прав споживачів» (статті 10, 15, 23), Правила побутового обслуговування населення, Інструкції щодо надання відповідних видів послуг;

– нормативні документи на виконання послуг з хімічної чистки та фарбування виробів (пункт 1.2);

 

– види та позначення текстильних матеріалів,   природної та штучної шкіри, їх  характерні зовнішні ознаки, символи догляду за виробами;

– рекомендовані види оброблення для різних груп виробів та матеріалів;

– основні операції технологічних процесів хімічної чистки (аквачистки) та фарбування виробів;

– методи визначення стійкості фурнітури до впливу перхлоретилену під час приймання виробу;

– основні та додаткові види послуг, які виконуються на підприємстві, та їх характеристики;

 

– види та склад плям, методи розпізнавання плямоутворюючих компонентів, препарати та хімічні сполуки для виведення плям, їх властивості та дії на вироби;

– технологічну послідовність та способи виведення плям різного походження, вимоги до якості оброблення виробів, методи уникнення дефектів;

– технологічні процеси прасування різних видів виробів на прасувальних пресах та прасками, режими прасування, вимоги до якості прасування та методи уникнення дефектів;

 

– порядок огляду та оцінки загального стану виробів, визначення наявності дефектів та ступеню зносу виробів;

– розташування місць кріплення маркіровки на різних виробах;

– порядок підготовки виробів до передачі в оброблення;

 

– зміст та форму квитанції (договору) на виконання замовлення, порядок її заповнення та розрахунків із замовником за послуги;

 

– порядок роботи на регістраторах розрахункових операцій, оформлення звітних касових документів;

– порядок ведення обліку руху замовлень, приймання та зберігання виробів після оброблення;

– порядок видавання виробів замовнику, вирішення спірних питань щодо якості оброблення;

 

– правила охорони праці та пожежної безпеки;

– правила технічної експлуатації обладнання для виведення плям та прасування виробів.

 

3 Основні обов’язки

 

3.1 Приймання від населення замовлень на хімічну чистку (аквачистку) та фарбування виробів з текстильних матеріалів, шкіри та хутра.

Надання замовникам консультацій з питань оброблення виробів, пропонування додаткових видів оброблення та послуг.

 

3.2 Визначення можливості оброблення виробу на підприємстві, оцінка його загального стану  (матеріалу, ступеню забруднення, дефектів тощо), перевірка фурнітури до впливу перхлоретилену.

Попередження замовника про можливе проявлення прихованих дефектів, зниження інтенсивності забарвлення та інших відхилень від первісного виду виробу, які можуть виникнути під час оброблення за провиною виготовника.

 

3.3 Виведення плям різного походження з виробів із усіх видів тканин різних тонів, запобігання виникнення дефектів (ореолів, знебарвлення, руйнування тканини, неповного знищення плям) та їх усунення.

Якісне прасування різних видів виробів на прасувальних пресах та прасками.

 

3.4 Встановлення обсягу робіт, вартості замовлення згідно із прейскурантом, терміну виконання робіт.

Визначення і узгодження із замовником ступеню зносу виробу, наявності неусувних дефектів.

 

3.5 Заповнення квитанції (договору) встановленої форми згідно з діючою інструкцією, проведення маркування виробу.

Отримання грошей за виконані послуги, видача замовнику квитанції та касового чеку. Оформлення звітних документів та здавання виручки.

 

20

3.6 Заповнення супроводжувальних документів на партію прийнятих виробів, упакування виробів та передача їх в оброблення.

 

3.7 Приймання оброблених виробів згідно із супроводжувальної документації, перевірка якості послуг та повноти виконання замовлення. Підготовка виробів для видачі замовникам.

З’ясування причин затримки та термінів повернення виробів, які вчасно не надійшли з оброблення.

 

3.8 Видача виробів замовникам згідно із розрахунковими документами.

Повернення виробів на доопрацювання у разі виявлення дефектів оброблення або незгоди замовника з якістю послуг (з обов’язковим внесенням відповідного запису до квитанції, договору).

Запобігання виникненню спірних питань з якості оброблення виробів та обслуговування замовників.

 

3.9 Оформлення інформації для замовників відповідно до вимог Правил побутового обслуговування населення.

 

4 Права

 

4.1 Вносити керівництву підприємства пропозиції щодо удосконалення виробничої діяльності.

 

4.2 Мати обладнане робоче місце, виробничі меблі і оснащення для приймання, зберігання та видавання виробів, устаткування та препарати для виведення плям,  обладнання для прасування виробів, засоби індивідуального захисту та пожежегасіння.

Отримувати необхідні для роботи матеріали і документи, інформаційні матеріали для оформлення куточка замовника.

 

4.3 Отримувати роз’яснення щодо діючої системи оплати праці та порядку нарахування заробітної плати.

 

 

5 Відповідальність

 

5.1 Приймальник замовлень несе відповідальність за:

 

– неналежне виконання покладених на нього посадовою інструкцією обов’язків;

 

 

– порушення вимог Закону України «Про захист прав споживачів» (статті  10, 15, 23), Правил побутового обслуговування населення, Інструкції щодо надання послуг з хімічної чистки та фарбування виробів;

– за якість виведення плям  та прасування  виробів;

– збереження виробів, які знаходяться у приймальному пункті;

– додержання строків виконання замовлень;

– приймання виробів, які не підлягають обробленню або не можуть бути якісно оброблені на підприємстві;

– невірне визначення обсягу робіт, вартості виконання замовлення, ступеню зносу виробу, складу неусувних дефектів, проведення маркування виробів;

– порушення порядку використання регістраторів розрахункових операцій, заповнення квитанції (договору), одержання грошей за виконання послуг, оформлення звітних документів та здавання виручки;

– ненадання замовнику повної, достовірної і своєчасної інформації щодо послуг  відповідно до  Правил побутового обслуговування населення;

– порушення режиму роботи приймального пункту, правил внутрішнього розпорядку, правил охорони праці та пожежної безпеки.

 

З посадовою інструкцією ознайомлений

 

_____________    _________________

підпис                        ім’я, прізвище