Published by: 0

АСОЦІАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ХІМІЧНОЇ ЧИСТКИ І ПРАЛЕНЬ

 

 

 

ТИПОВІ     ПОСАДОВІ     ІНСТРУКЦІЇ

          ПРАСУВАЛЬНИКІВ   ПІДПРИЄМСТВ
ХІМІЧНОЇ  ЧИСТКИ,   ФАРБУВАННЯ

ТА ПРАННЯ ВИРОБІВ

 

 

ВСТУП

 

 

Основою раціональної організації виробничих відносин на підприємстві є функціональні обов’язки працівників, які визначаються в залежності від професії, посади та кваліфікації.

 

Згідно із Кодексом законів про працю України кожний працівник повинен мати посадову інструкцію у якій встановлюються кваліфікаційні вимоги, основні обов’язки, права та відповідальність. Посадові інструкції розробляються відповідно до професійних назв робіт, що наведені у Державному класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор професій».

 

Записи про роботу у трудові книжки працівників вносяться відповідно до професійних назв, зазначених у ДК 003:2010.

 

Прасувальник в залежності від виду робіт, що виконуються, може мати відповідно до ДК003:2010 такі професійні назви роботи:

прасувальник  (код професії 9133)

відпарювач – пресувальник (код професії 8264).

 

Типові посадові інструкції прасувальників розроблені на основі      ДК 003:2010 «Класифікатор професій»,  Правил побутового обслуговування населення, ГСТУ 201-03-96 «Одяг та предмети домашнього вжитку після хімічної чистки. Загальні технічні умови»,     ГСТУ 201-04-96 «Вироби білизняні, оброблені в пральні. Загальні технічні умови», Типових кваліфікаційних характеристик професій робітників, Кваліфікаційних характеристик прасувальників (УкрНДКТІпобут, 2005 р.) та інших нормативних документів сфери побутового обслуговування.

 

Посадові інструкції прасувальників розроблені для трьох  кваліфікаційних розрядів працівників: другого, третього та четвертого. Стисла характеристика робіт по трьом кваліфікаційним розрядам з урахуванням сучасних умов діяльності підприємств хімічної чистки, фарбування та прання виробів наведена нижче.

 

 

Розряд прасувальника                Стисла характеристика робіт
  

  Другий

 

 

 

  Третій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Четвертий

 

 

 

 

 

 

Прасування прямої та фасонної білизни на сушильно-прасувальних катках і прасувальних пресах.

 

Прасування прямої та фасонної білизни на сушильно-прасувальних катках і прасувальних пресах, виробів з вовняних, шовкових, бавовняних, льняних, синтетичних тканин і тканин із змішаних волокон на пресах та прасувальних столах.

Волого-теплове оброблення виробів з вовняних, шовкових та синтетичних тканин на пароманекенах та у відпарювальних кабінах.

 

Прасування на пресах та прасувальних столах виробів з вовняних, шовкових, бавовняних, льняних, синтетичних тканин і тканин із змішаних волокон, мережених виробів.

Волого-теплове оброблення виробів з різних тканин та трикотажу, штор, ковдр, покривал тощо на пароманекенах та у відпарювальних кабінах.

 

 

 

 

Наведені типові посадові інструкції можуть використовуватися без змін або бути доповненими окремими вимогами з урахуванням організаційно-технічних  та економічних умов діяльності суб’єкта господарювання.

Посадові інструкції затверджуються керівником підприємства (підприємцем).

 

Кожний прасувальник повинен бути ознайомлений під розпис із посадовою інструкцією та додержуватися її вимог.

 

Посадові інструкції прасувальників для трьох кваліфікаційних розрядів працівників наведені далі.

                                                      ЗАТВЕРДЖУЮ

 

    ______________________________

посада керівника

___________________________________

назва підприємства

___________   _______________________

підпис                        ім’я , прізвище                                                                   ________    ____________  202___   р.

 

 

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

ПРАСУВАЛЬНИКА

ДРУГОГО РОЗРЯДУ

 

 

1 Загальні положення

 

 

1.1 Прасувальник другого розряду здійснює прасування прямої та фасонної білизни на сушильно-прасувальних катках і прасувальних пресах.

 

1.2 Прасувальник керується у своїй роботі Правилами побутового обслуговування населення, Інструкцією щодо надання послуг з прання білизни, ГСТУ 201-04-96 «Вироби білизняні, оброблені в пральні. Загальні технічні умови», технологічними процесами оброблення виробів та цією посадовою інструкцією.

 

1.3Прасувальник підпорядковується  ________________________________________________________________

начальнику цеху (майстру)

 

1.4 Прасувальник призначається та звільняється з посади  наказом керівника підприємства.

 

 

 

2 Кваліфікаційні вимоги

 

 

2.1 На посаду прасувальника призначаються особи, які мають загальну середню освіту та професійну підготовку на виробництві з присвоєнням відповідної кваліфікації.

 

2.2 Прасувальник  повинен знати:

 

2.2.1 Нормативні документи

– Правила побутового обслуговування населення, Інструкцію   щодо надання послуг з прання білизни;

– ДСТУ 2122-93 Матеріали для одягу. Символи та вимоги догляду;

– ГСТУ 201-04-96 Вироби білизняні, оброблені в пральні. Загальні технічні умови;

– ДНАОП  9.0.30 – 1.06-97 Правила охорони праці при експлуатації пралень і лазень.

 

2.2.2 Технологічні процеси оброблення виробів

– види текстильних матеріалів, їх склад, характерні зовнішні ознаки, символи та вимоги догляду;

– асортимент та маркування виробів, що надходять на прасування;

– технологічні режими прасування прямої та фасонної білизни;

– правила роботи на сушильно-прасувальних катках і прасувальних пресах, порядок  складання білизни після оброблення;

– режими роботи сушильно-прасувального обладнання;

– вимоги до якості прасування виробів, дефекти, які можуть виникати у процесі оброблення, методи їх уникнення та усунення.

 

2.2.3 Правила технічної експлуатації обладнання

– призначення, принцип дії та будова обладнання для прасування;

– правила експлуатації, основні роботи з технічного обслуговування  обладнання, характерні несправності та способи їх усунення;

– вимоги охорони праці та пожежної безпеки під час експлуатації обладнання.

 

 

3 Основні обов’язки

 

 

3.1 Приймання білизни  згідно супроводжувальних документів та доставляння  на робоче місце.

 

3.2 Визначення технологічних режимів прасування білизни в залежності від асортименту, виду і складу матеріалу.

 

3.3 Встановлення та регулювання робочих параметрів обладнання (тиску пари, температури нагріву робочих поверхонь, зусилля притиснення виробів тощо).

 

3.4 Прасування прямої та фасонної білизни на сушильно-прасувальних катках і прасувальних пресах.

 

3.5 Складання випрасованної білизни в певному порядку.

 

3.6 Перевірка якості прасування білизни  відповідно до вимог діючих нормативних документів, визначення виробів, що потребують повторного оброблення, усунення дефектів прасування.

 

3.7 Передача білизни  на подальші технологічні операції.

 

3.8 Проведення необхідних робіт з технічного обслуговування обладнання, усунення дрібних несправностей.

 

3.9 Ведення журналу обліку роботи обладнання.

 

 

4 Права

 

4.1 Вносити керівництву підприємства пропозиції щодо удосконалення виробничої діяльності.

 

4.2 Мати обладнане робоче місце, що відповідає вимогам нормативних актів з охорони праці, отримувати спецодяг, засоби індивідуального захисту та миючі засоби згідно з установленими нормативами (колективним договором).

 

4.3 Отримувати роз’яснення щодо діючої системи оплати праці та порядку нарахування заробітної плати.

5 Відповідальність

 

5.1 Прасувальник несе відповідальність за:

 

– неналежне виконання покладених на нього посадовою інструкцією обов’язків;

– збереження білизни, що була прийнята для прасування;

– якість прасування білизни;

– порушення технологічних процесів прасування та застосування режимів, які не відповідають  виду матеріалу та вимогам догляду;

– порушення порядку експлуатації та технічного обслуговування обладнання для прасування;

– порушення правил внутрішнього розпорядку, правил охорони праці та пожежної безпеки.

 

 

З посадовою інструкцією ознайомлений

 

_____________    _________________

підпис                        і., прізвище

                                            

                                                      ЗАТВЕРДЖУЮ

 

    ______________________________

посада керівника

___________________________________

назва підприємства

___________   _______________________

підпис                        ім’я , прізвище                                                                   ________    ____________  202___   р.

 

 

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

ПРАСУВАЛЬНИКА

ТРЕТЬОГО РОЗРЯДУ

 

 

1 Загальні положення

 

 

1.1 Прасувальник третього розряду здійснює прасування прямої та фасонної білизни на сушильно-прасувальних катках і прасувальних пресах, виробів з вовняних, шовкових, бавовняних, льняних, синтетичних тканин і тканин із змішаних волокон на пресах та прасувальних столах, а також волого-теплове оброблення виробів з вовняних, шовкових та синтетичних тканин на пароманекенах та у відпарювальних кабінах.

 

1.2 Прасувальник керується у своїй роботі Правилами побутового обслуговування населення, Інструкціями щодо надання послуг з  хімічної чистки та фарбування виробів і прання білизни, ГСТУ 201-03-96 «Одяг та предмети домашнього вжитку після хімічної чистки. Загальні технічні умови»,  ГСТУ 201-04-96 «Вироби білизняні, оброблені в пральні. Загальні технічні умови», технологічними процесами оброблення виробів та цією посадовою інструкцією.

 

1.3Прасувальник підпорядковується  ________________________________________________________________

начальнику цеху (майстру)

 

1.4 Прасувальник призначається та звільняється з посади  наказом керівника підприємства.

 

 

2 Кваліфікаційні вимоги

 

 

2.1 На посаду прасувальника призначаються особи, які мають загальну середню освіту та професійну підготовку на виробництві з присвоєнням відповідної кваліфікації.

 

2.2 Прасувальник  повинен знати:

 

2.2.1 Нормативні документи

– Правила побутового обслуговування населення,

– Інструкції щодо надання послуг  з  хімічної чистки та фарбування виробів і прання білизни;

– – ДСТУ 2122-93 Матеріали для одягу. Символи та вимоги догляду;

– ГСТУ 201-03-96 «Одяг та предмети домашнього вжитку після хімічної чистки. Загальні технічні умови»;

– ГСТУ 201-04-96 Вироби білизняні, оброблені в пральні. Загальні технічні умови;

– ДНАОП  9.0.30 – 1.06-97 Правила охорони праці при експлуатації пралень і лазень.

 

2.2.2 Технологічні процеси оброблення виробів

– види текстильних матеріалів, їх склад, характерні зовнішні ознаки, символи та вимоги догляду;

– асортимент та маркування виробів, що надходять на прасування та волого-теплове оброблення;

– технологічні режими прасування прямої та фасонної білизни, прасування та волого-теплового оброблення виробів з вовняних, шовкових, синтетичних тканин і тканин із змішаних волокон;

– правила роботи на  обладнані для прасування та волого-теплового оброблення, порядок  складання виробів після оброблення;

– режими роботи  обладнання для прасування та волого-теплового оброблення;

– вимоги до якості оброблення виробів, дефекти, які можуть виникати у процесі оброблення, методи їх уникнення та усунення.

 

2.2.3 Правила технічної експлуатації обладнання

– призначення, принцип дії та будова обладнання для прасування та волого-теплового оброблення;

– правила експлуатації, основні роботи з технічного обслуговування  обладнання, характерні несправності та способи їх усунення;

– вимоги охорони праці та пожежної безпеки під час експлуатації обладнання.

 

 

3 Основні обов’язки

 

 

3.1 Приймання білизни та виробів згідно супроводжувальних документів та доставляння  на робоче місце.

 

3.2 Визначення технологічних режимів прасування білизни, прасування та волого-теплового оброблення виробів в залежності від асортименту, виду і складу матеріалу.

 

3.3 Встановлення та регулювання робочих параметрів обладнання (тиску пари, температури нагріву робочих поверхонь, зусилля притиснення виробів тощо).

 

3.4 Прасування прямої та фасонної білизни на сушильно-прасувальних катках і прасувальних пресах, виробів різного асортименту з вовняних, шовкових, бавовняних, льняних, синтетичних тканин на пресах та прасувальних столах.

 

3.5 Волого-теплове оброблення виробів з вовняних, шовкових та синтетичних тканин на пароманекенах та у відпарювальних кабінах.

 

3.6 Складання обробленої білизни та виробів  в певному порядку.

 

3.7 Перевірка якості прасування  та волого-теплового оброблення виробів  відповідно до вимог діючих нормативних документів, визначення виробів, що потребують повторного оброблення, усунення дефектів прасування.

 

3.8 Передача білизни та виробів на подальші технологічні операції.

 

3.9 Проведення необхідних робіт з технічного обслуговування обладнання, усунення дрібних несправностей.

 

3.10 Ведення журналу обліку роботи обладнання.

 

4 Права

 

4.1 Вносити керівництву підприємства пропозиції щодо удосконалення виробничої діяльності.

 

4.2 Мати обладнане робоче місце, що відповідає вимогам нормативних актів з охорони праці, отримувати спецодяг, засоби індивідуального захисту та миючі засоби згідно з установленими нормативами (колективним договором).

 

4.3 Отримувати роз’яснення щодо діючої системи оплати праці та порядку нарахування заробітної плати.

 

 

5 Відповідальність

 

5.1 Прасувальник несе відповідальність за:

 

– неналежне виконання покладених на нього посадовою інструкцією обов’язків;

– збереження білизни та виробів, що були прийняті для прасування та волого-теплового оброблення;

– якість прасування  та волого-теплового оброблення білизни та виробів;

– порушення технологічних процесів прасування та волого-теплового оброблення, застосування режимів, які не відповідають  виду матеріалу і вимогам догляду;

– порушення порядку експлуатації та технічного обслуговування обладнання для прасування та волого-теплового оброблення;

– порушення правил внутрішнього розпорядку, правил охорони праці та пожежної безпеки.

З посадовою інструкцією ознайомлений

 

_____________    _________________

підпис                        і., прізвище

 

                                                      ЗАТВЕРДЖУЮ

 

    ______________________________

посада керівника

___________________________________

назва підприємства

___________   _______________________

підпис                        ім’я , прізвище

________    ____________  202___   р.

 

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

ПРАСУВАЛЬНИКА

ЧЕТВЕРТОГО РОЗРЯДУ

 

 

1 Загальні положення

 

 

1.1 Прасувальник четвертого розряду здійснює прасування на пресах та прасувальних столах виробів з вовняних, шовкових, бавовняних, льняних, синтетичних тканин і тканин із змішаних волокон, мережених виробів, а також волого-теплове оброблення виробів з різних тканин  та трикотажу, штор, ковдр, покривал тощо на пароманекенах та у відпарювальних кабінах.

 

1.2 Прасувальник керується у своїй роботі Правилами побутового обслуговування населення, Інструкціями щодо надання послуг з  хімічної чистки та фарбування виробів і прання білизни, ГСТУ 201-03-96 «Одяг та предмети домашнього вжитку після хімічної чистки. Загальні технічні умови»,  ГСТУ 201-04-96 «Вироби білизняні, оброблені в пральні. Загальні технічні умови», технологічними процесами оброблення виробів та цією посадовою інструкцією.

 

1.3Прасувальник підпорядковується  ________________________________________________________________

начальнику цеху (майстру)

 

1.4 Прасувальник призначається та звільняється з посади  наказом керівника підприємства.

 

 

2 Кваліфікаційні вимоги

 

 

2.1 На посаду прасувальника призначаються особи, які мають загальну середню освіту та професійну підготовку на виробництві з присвоєнням відповідної кваліфікації.

 

2.2 Прасувальник  повинен знати:

 

2.2.1 Нормативні документи

– Правила побутового обслуговування населення,

– Інструкції щодо надання послуг  з  хімічної чистки та фарбування виробів і прання білизни;

– – ДСТУ 2122-93 Матеріали для одягу. Символи та вимоги догляду;

– ГСТУ 201-03-96 «Одяг та предмети домашнього вжитку після хімічної чистки. Загальні технічні умови»;

– ГСТУ 201-04-96 Вироби білизняні, оброблені в пральні. Загальні технічні умови;

– ДНАОП  9.0.30 – 1.06-97 Правила охорони праці при експлуатації пралень і лазень.

 

2.2.2 Технологічні процеси оброблення виробів

– види текстильних матеріалів, їх склад, характерні зовнішні ознаки, символи та вимоги догляду;

– асортимент та маркування виробів, що надходять на прасування та волого-теплове оброблення;

– технологічні режими прасування  та волого-теплового оброблення виробів з різних тканин та трикотажу, мережених виробів, штор, ковдр, покривал тощо;

– правила  роботи на обладнані для прасування та волого-теплового оброблення, порядок  складання виробів після оброблення;

– режими роботи  обладнання для прасування та волого-теплового оброблення;

– вимоги до якості оброблення виробів, дефекти, які можуть виникати у процесі оброблення, методи їх уникнення та усунення.

 

2.2.3 Правила технічної експлуатації обладнання

– призначення, принцип дії та будова обладнання для прасування та волого-теплового оброблення;

– правила експлуатації, основні роботи з технічного обслуговування  обладнання, характерні несправності та способи їх усунення;

– вимоги охорони праці та пожежної безпеки під час експлуатації обладнання.

 

 

3 Основні обов’язки

 

 

3.1 Приймання виробів згідно супроводжувальних документів та доставляння  на робоче місце.

 

3.2 Визначення технологічних режимів прасування та волого-теплового оброблення виробів в залежності від асортименту, виду і складу матеріалу.

 

3.3 Встановлення та регулювання робочих параметрів обладнання (тиску пари, температури нагріву робочих поверхонь, зусилля притиснення виробів тощо).

 

3.4 Прасування виробів різного асортименту з вовняних, шовкових, бавовняних, льняних, синтетичних тканин, мережених виробів на пресах та прасувальних столах.

 

3.5 Волого-теплове оброблення виробів з різних тканин та трикотажу, штор, ковдр, покривал тощо на пароманекенах та у відпарювальних кабінах.

 

3.6 Складання оброблених виробів  в певному порядку.

 

3.7 Перевірка якості прасування  та волого-теплового оброблення виробів  відповідно до вимог діючих нормативних документів, визначення виробів, що потребують повторного оброблення, усунення дефектів прасування.

 

3.8 Передача  виробів на подальші технологічні операції.

 

3.9 Проведення необхідних робіт з технічного обслуговування обладнання, усунення дрібних несправностей.

 

3.10 Ведення журналу обліку роботи обладнання.

4 Права

 

4.1 Вносити керівництву підприємства пропозиції щодо удосконалення виробничої діяльності.

 

4.2 Мати обладнане робоче місце, що відповідає вимогам нормативних актів з охорони праці, отримувати спецодяг, засоби індивідуального захисту та миючі засоби згідно з установленими нормативами (колективним договором).

 

4.3 Отримувати роз’яснення щодо діючої системи оплати праці та порядку нарахування заробітної плати.

 

5 Відповідальність

 

5.1 Прасувальник несе відповідальність за:

 

– неналежне виконання покладених на нього посадовою інструкцією обов’язків;

– збереження  виробів, що були прийняті для прасування та волого-теплового оброблення;

– якість прасування  та волого-теплового оброблення виробів;

– порушення технологічних процесів прасування та волого-теплового оброблення, застосування режимів, які не відповідають  виду матеріалу і вимогам догляду;

– порушення порядку експлуатації та технічного обслуговування обладнання для прасування та волого-теплового оброблення;

– порушення правил внутрішнього розпорядку, правил охорони праці та пожежної безпеки.

 

 

 

 

З посадовою інструкцією ознайомлений

 

_____________    _________________

підпис                        ім’я , прізвище