Published by: 0

 

 

АСОЦІАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ХІМІЧНОЇ ЧИСТКИ І ПРАЛЕНЬ

 

 

ТИПОВІ  ПОСАДОВІ  ІНСТРУКЦІЇ

           АПАРАТНИКІВ ХІМІЧНОГО ЧИЩЕННЯ

 

 

 

ВСТУП

 

 

Основою раціональної організації виробничих відносин на підприємстві є функціональні обов’язки працівників, які визначаються в залежності від професії, посади та кваліфікації.

 

Згідно із Кодексом законів про працю України кожний працівник повинен мати посадову інструкцію у якій встановлюються кваліфікаційні вимоги, основні обов’язки, права та відповідальність. Посадові інструкції розробляються відповідно до професійних назв робіт, що наведені у Державному класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор професій».

 

Записи про роботу у трудові книжки працівників вносяться відповідно до професійних назв, зазначених у ДК 003:2010.

 

Апаратник хімічного чищення відноситься до операторів устаткування та машин і відповідно до ДК 003:2010 має  код професії 8264

 

Типові посадові інструкції апаратників хімічного чищення розроблені на основі  ДК 003:2010 «Класифікатор професій»,  Правил побутового обслуговування населення, ГСТУ 201-03-06 «Одяг та предмети домашнього вжитку після хімічної чистки. Загальні технічні умови», Типових кваліфікаційних характеристик професій робітників, Кваліфікаційних характеристик апаратників хімічного чищення (УкрНДКТІпобут, 2005 р.) та інших нормативних документів сфери побутового обслуговування.

 

Посадові інструкції апаратників хімічного чищення розроблені для трьох  кваліфікаційних розрядів працівників: третього, четвертого та п’ятого. Стисла характеристика робіт по трьом кваліфікаційним розрядам з урахуванням сучасних умов діяльності підприємств хімічної чистки наведена нижче.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розряд апаратника

 хімічного чищення

               Стисла характеристика робіт
  

  Третій

 

 

 

     Четвертий

з оброблення виробів із текстильних матеріалів

 

 

     Четвертий

з оброблення виробів із шкіри та хутра

 

     П’ятий

 

Здійснення процесів оброблення виробів із текстильних матеріалів різних волокон на машинах хімічного чищення

 

Здійснення процесів оброблення виробів із текстильних матеріалів різних волокон на машинах хімічного чищення та машинах аквачистки

 

 

Здійснення процесів оброблення виробів із природної шкіри, замші та хутра на машинах хімічного чищення та машинах аквачистки

 

Здійснення процесів оброблення виробів із текстильних матеріалів різних волокон, природної шкіри, замші та хутра на машинах хімічного чищення та машинах аквачистки

 

 

 

Наведені типові посадові інструкції можуть використовуватися без змін або бути доповненими окремими вимогами з урахуванням організаційно-технічних  та економічних умов діяльності суб’єкта господарювання.

Посадові інструкції затверджуються керівником підприємства (підприємцем).

 

Кожний апаратник хімічного чищення повинен бути ознайомлений під розпис із посадовою інструкцією та додержуватися її вимог.

 

Посадові інструкції апаратників хімічного чищення для трьох кваліфікаційних розрядів працівників наведені далі.

 

 

 

 

 

 

                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ

 

    ______________________________

посада керівника

___________________________________

назва підприємства

___________   _______________________

підпис                   ім’я, прізвище

________    ____________  20___   р.

 

 

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

АПАРАТНИКА ХІМІЧНОГО ЧИЩЕННЯ

ТРЕТЬОГО РОЗРЯДУ

 

 

1 Загальні положення

 

 

1.1 Апаратник хімічного чищення третього розряду здійснює процеси оброблення виробів із текстильних матеріалів різних волокон на машинах хімічного чищення.

 

1.2 Апаратник хімічного чищення керується у своїй роботі Правилами побутового обслуговування населення, Інструкцією щодо надання послуг з хімічної чистки та фарбування виробів, ГСТУ 201-03-96 «Одяг та предмети домашнього вжитку після хімічної чистки. Загальні технічні умови», технологічними процесами оброблення виробів та цією посадовою інструкцією.

 

1.3 Апаратник хімічного чищення підпорядковується  ________________________________________________________________

начальнику цеху (майстру)

 

1.4  Апаратник хімічного чищення призначається та звільняється з посади  наказом керівника підприємства.

 

 

 

 

 

2 Кваліфікаційні вимоги

 

 

2.1 На посаду апаратника хімічного чищення призначаються особи, які мають професійну освіту або загальну середню освіту та професійну підготовку на виробництві з присвоєнням відповідної кваліфікації.

 

2.2 Апаратних хімічного чищення повинен знати:

 

2.2.1 Нормативні документи

– Правила побутового обслуговування населення, Інструкцію   щодо надання послуг з хімічної чистки та фарбування виробів;

– ДСТУ 2122-93 Матеріали для одягу. Символи та вимоги догляду;

– ДСТУ 2320-93  Роботи з хімічними речовинами на підприємствах хімічної чистки одягу та прання білизни. Вимоги безпеки;

– ГСТУ 201-03-96 Одяг та предмети домашнього вжитку після хімічної чистки. Загальні технічні умови;

– ДНАОП  9.0.30 – 1.04-97 Правила охорони праці для підприємств хімічної чистки та фарбування одягу.

 

2.2.2 Технологічні процеси оброблення виробів

– види текстильних матеріалів, їх склад, характерні зовнішні ознаки, символи та вимоги догляду;

– види та ступені забруднення, рекомендовані види оброблення для різних матеріалів та забруднень;

– правила комплектування партій виробів для оброблення в машинах хімічного чищення;

– хімічні препарати, що використовуються для чищення виробів, їх призначення та властивості;

– технологічні режими оброблення різних видів виробів органічними розчинниками та спеціальними препаратами, дії хімічних препаратів на фурнітуру та матеріали оздоблення;

– норми витрат розчинників, хімічних препаратів та сполук, допоміжних матеріалів;

– вимоги до якості оброблення, дефекти, які можуть виникати у процесі оброблення, методи їх уникнення та усунення.

 

2.2.3 Правила технічної експлуатації машин хімічного чищення

– призначення, принцип дії та будова машин хімічного чищення, конструкція основних вузлів та агрегатів;

– правила експлуатації, основні роботи з технічного обслуговування машин хімічного чищення, характерні несправності та способи їх усунення;

 

6

 

– вимоги охорони праці та пожежної безпеки під час експлуатації обладнання.

 

 

3 Основні обов’язки

 

 

3.1 Приймання виробів згідно супроводжувальних документів та доставляння їх на робоче місце.

 

3.2 Огляд виробів, що надійшли на оброблення, виявлення виробів, які потребують попереднього зачищення та виведення плям, а також мають неусувні дефекти, що не указані у квитанції.

 

3.3 Комплектування партій для оброблення в залежності від асортименту та кольору виробів, ступеня забруднення, складу волокон та щільності матеріалу.

 

3.4 Визначення технологічного режиму оброблення для кожної партії виробів. Встановлення технологічного режиму на програмному пристрої машини хімічного чищення.

 

3.5 Завантаження та вивантаження виробів з машини хімічного чищення.

 

3.6 Перевірка якості оброблення відповідно до вимог діючих нормативних документів, визначення виробів, що потребують повторного оброблення або доопрацювання.

 

3.7 Передача виробів на подальші технологічні операції.

 

3.8 Перевірка роботоздатності вузлів машини хімічного чищення, визначення рівня розчинника в баках машини та дозаправлення їх у разі необхідності, встановлення значення рН перхлоретилену, проведення підготовки (очищення) фільтру.

 

3.9 Наладка та технічне обслуговування обладнання.

 

3.10 Ведення журналу обліку роботи обладнання, витрат розчинника та препаратів.

 

 

 

 

4 Права

 

 

4.1 Вносити керівництву підприємства пропозиції щодо удосконалення виробничої діяльності.

 

4.2 Мати обладнане робоче місце, що відповідає вимогам нормативних актів з охорони праці, отримувати спецодяг, засоби індивідуального захист та миючі засоби згідно з установленими нормативами (колективним договором).

 

4.3 Отримувати розчинники та препарати для хімічного чищення виробів згідно з установленими нормами витрат.

 

4.4 Отримувати роз’яснення щодо діючої системи оплати праці та порядку нарахування заробітної плати.

 

 

5 Відповідальність

 

5.1 Апаратник хімічного чищення несе відповідальність за:

 

– неналежне виконання покладених на нього посадовою інструкцією обов’язків;

– збереження виробів, які були прийняті для оброблення в машині хімічного чищення;

– якість оброблення виробів в машині хімічного чищення;

– порушення технологічних процесів оброблення виробів та застосування режимів, які не відповідають виду та кольору матеріалу, ступеню забруднення та вимогам догляду;

– додержання норм витрат розчинника, хімічних препаратів та допоміжних матеріалів;

– порушення порядку експлуатації та технічного обслуговування  машини хімічного чищення;

– порушення правил внутрішнього розпорядку, правил охорони праці та пожежної безпеки.

 

 

 

 

З посадовою інструкцією ознайомлений

 

_____________    _________________

підпис                        ім’я, прізвище

 

 

 

                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ

 

    ______________________________

посада керівника

___________________________________

назва підприємства

___________   _______________________

підпис                   ім’я, прізвище

________    ____________  20___   р.

 

 

 

 

 

ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ

АПАРАТНИКА  ХІМІЧНОГО   ЧИЩЕННЯ

ВИРОБІВ ІЗ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

ЧЕТВЕРТОГО  РОЗРЯДУ

 

 

1 Загальні положення

 

 

1.1 Апаратник хімічного чищення четвертого розряду здійснює процеси оброблення виробів із текстильних матеріалів різних волокон на машинах хімічного чищення та машинах аквачистки.

 

1.2 Апаратник хімічного чищення керується у своїй роботі Правилами побутового обслуговування населення, Інструкцією щодо надання послуг з хімічної чистки та фарбування виробів, ГСТУ 201-03-96 «Одяг та предмети домашнього вжитку після хімічної чистки. Загальні технічні умови», технологічними процесами оброблення виробів та цією посадовою інструкцією.

 

1.3 Апаратник хімічного чищення підпорядковується  ________________________________________________________________

начальнику цеху (майстру)

 

1.4  Апаратник хімічного чищення призначається та звільняється з посади  наказом керівника підприємства.

 

 

 

2 Кваліфікаційні вимоги

 

 

2.1 На посаду апаратника хімічного чищення призначаються особи, які мають професійну освіту або загальну середню освіту та професійну підготовку на виробництві з присвоєнням відповідної кваліфікації.

 

2.2 Апаратних хімічного чищення повинен знати:

 

2.2.1 Нормативні документи

– Правила побутового обслуговування населення, Інструкцію   щодо надання послуг з хімічної чистки та фарбування виробів;

– ДСТУ 2122-93 Матеріали для одягу. Символи та вимоги догляду;

– ДСТУ 2320-93  Роботи з хімічними речовинами на підприємствах хімічної чистки одягу та прання білизни. Вимоги безпеки;

– ГСТУ 201-03-96 Одяг та предмети домашнього вжитку після хімічної чистки. Загальні технічні умови;

– ДНАОП  9.0.30 – 1.04-97 Правила охорони праці для підприємств хімічної чистки та фарбування одягу.

 

2.2.2 Технологічні процеси оброблення виробів

– види текстильних матеріалів, їх склад, характерні зовнішні ознаки, символи та вимоги догляду;

– види та ступені забруднення, рекомендовані види оброблення для різних матеріалів та забруднень;

– правила комплектування партій виробів для оброблення в машинах хімічного чищення та машинах аквачистки;

– хімічні препарати, що використовуються для чищення виробів, їх призначення та властивості;

– технологічні режими оброблення різних видів виробів органічними розчинниками та спеціальними препаратами, дії хімічних препаратів на фурнітуру та матеріали оздоблення;

– норми витрат розчинників, хімічних препаратів та сполук, допоміжних матеріалів;

– вимоги до якості оброблення, дефекти, які можуть виникати у процесі оброблення, методи їх уникнення та усунення.

 

2.2.3 Правила технічної експлуатації машин хімічного чищення та машин аквачистки

– призначення, принцип дії та будова машин хімічного чищення та машин аквачистки, конструкція основних вузлів та агрегатів;

 

 

– правила експлуатації, основні роботи з технічного обслуговування машин хімічного чищення та машин аквачистки, характерні несправності та способи їх усунення;

– вимоги охорони праці та пожежної безпеки під час експлуатації обладнання.

 

 

3 Основні обов’язки

 

 

3.1 Приймання виробів згідно супроводжувальних документів та доставляння їх на робоче місце.

 

3.2 Огляд виробів, що надійшли на оброблення, виявлення виробів, які потребують попереднього зачищення та виведення плям, а також мають неусувні дефекти, що не указані у квитанції.

 

3.3 Комплектування партій для оброблення в залежності від асортименту та кольору виробів, ступеня забруднення, складу волокон та щільності матеріалу.

 

3.4 Визначення технологічного режиму оброблення для кожної партії виробів. Складення алгоритму програми. Встановлення технологічного режиму на програмному пристрої машини хімічного чищення та машини аквачистки.

 

3.5 Завантаження та вивантаження виробів з машини хімічного чищення та машини аквачистки.

 

3.6 Перевірка якості оброблення відповідно до вимог діючих нормативних документів, визначення виробів, що потребують повторного оброблення або доопрацювання.

 

3.7 Передача виробів на подальші технологічні операції.

 

3.8 Перевірка роботоздатності вузлів машини хімічного чищення, визначення рівня розчинника в баках машини та дозаправлення їх у разі необхідності, встановлення значення рН перхлоретилену, проведення підготовки (очищення) фільтру.

 

3.9 Наладка та технічне обслуговування обладнання.

 

3.10 Ведення журналу обліку роботи обладнання, витрат розчинника та препаратів.

 

 

4 Права

 

4.1 Вносити керівництву підприємства пропозиції щодо удосконалення виробничої діяльності.

 

4.2 Мати обладнане робоче місце, що відповідає вимогам нормативних актів з охорони праці, отримувати спецодяг, засоби індивідуального захист та миючі засоби згідно з установленими нормативами (колективним договором).

 

4.3 Отримувати розчинники та препарати для хімічного чищення  та аквачистки виробів згідно з установленими нормами витрат.

 

4.4 Отримувати роз’яснення щодо діючої системи оплати праці та порядку нарахування заробітної плати.

 

 

5 Відповідальність

 

5.1 Апаратник хімічного чищення несе відповідальність за:

 

– неналежне виконання покладених на нього посадовою інструкцією обов’язків;

– збереження виробів, які були прийняті для оброблення в машині хімічного чищення (аквачистки);

– якість оброблення виробів в машині хімічного чищення (аквачистки);

– порушення технологічних процесів оброблення виробів та застосування режимів, які не відповідають виду та кольору матеріалу, ступеню забруднення та вимогам догляду;

– додержання норм витрат розчинника, хімічних препаратів та допоміжних матеріалів;

– порушення порядку експлуатації та технічного обслуговування  машини хімічного чищення та машини аквачистки;

– порушення правил внутрішнього розпорядку, правил охорони праці та пожежної безпеки.

 

 

 

З посадовою інструкцією ознайомлений

 

_____________    _________________

підпис                        ім’я, прізвище

 

 

 

                              ЗАТВЕРДЖУЮ

 

    ______________________________

посада керівника

___________________________________

назва підприємства

___________   _______________________

підпис                   ім’я, прізвище

________    ____________  20___   р.

 

 

 

 

 

ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ

АПАРАТНИКА  ХІМІЧНОГО   ЧИЩЕННЯ

ВИРОБІВ ІЗ ШКІРИ ТА ХУТРА

ЧЕТВЕРТОГО  РОЗРЯДУ

 

 

1 Загальні положення

 

 

1.1 Апаратник хімічного чищення четвертого розряду здійснює процеси оброблення виробів із природної шкіри, замші та хутра на машинах хімічного чищення та машинах аквачистки.

 

1.2 Апаратник хімічного чищення керується у своїй роботі Правилами побутового обслуговування населення, Інструкцією щодо надання послуг з хімічної чистки та фарбування виробів, ГСТУ 201-03-96 «Одяг та предмети домашнього вжитку після хімічної чистки. Загальні технічні умови», технологічними процесами оброблення виробів та цією посадовою інструкцією.

 

1.3 Апаратник хімічного чищення підпорядковується  ________________________________________________________________

начальнику цеху (майстру)

 

1.4  Апаратник хімічного чищення призначається та звільняється з посади  наказом керівника підприємства.

 

 

 

 

2 Кваліфікаційні вимоги

 

 

2.1 На посаду апаратника хімічного чищення призначаються особи, які мають професійну освіту або загальну середню освіту та професійну підготовку на виробництві з присвоєнням відповідної кваліфікації.

 

2.2 Апаратних хімічного чищення повинен знати:

 

2.2.1 Нормативні документи

– Правила побутового обслуговування населення, Інструкцію   щодо надання послуг з хімічної чистки та фарбування виробів;

– ДСТУ 2122-93 Матеріали для одягу. Символи та вимоги догляду;

– ДСТУ 2320-93  Роботи з хімічними речовинами на підприємствах хімічної чистки одягу та прання білизни. Вимоги безпеки;

– ГСТУ 201-03-96 Одяг та предмети домашнього вжитку після хімічної чистки. Загальні технічні умови;

– ДНАОП  9.0.30 – 1.04-97 Правила охорони праці для підприємств хімічної чистки та фарбування одягу.

 

2.2.2 Технологічні процеси оброблення виробів

– види природної шкіри, замші та хутра, характерні зовнішні ознаки, символи та вимоги догляду;

– види та ступені забруднення, рекомендовані види оброблення для різних матеріалів та забруднень;

– правила комплектування партій виробів для оброблення в машинах хімічного чищення та машинах аквачистки;

– хімічні препарати, що використовуються для чищення виробів, їх призначення та властивості;

– технологічні режими оброблення різних видів виробів органічними розчинниками та спеціальними препаратами, дії хімічних препаратів на фурнітуру та матеріали оздоблення;

– норми витрат розчинників, хімічних препаратів та сполук, допоміжних матеріалів;

– вимоги до якості оброблення, дефекти, які можуть виникати у процесі оброблення, методи їх уникнення та усунення.

 

2.2.3 Правила технічної експлуатації машин хімічного чищення та машин аквачистки

– призначення, принцип дії та будова машин хімічного чищення та машин аквачистки, конструкція основних вузлів та агрегатів;

 

 

– правила експлуатації, основні роботи з технічного обслуговування машин хімічного чищення та машин аквачистки, характерні несправності та способи їх усунення;

– вимоги охорони праці та пожежної безпеки під час експлуатації обладнання.

 

 

3 Основні обов’язки

 

 

3.1 Приймання виробів згідно супроводжувальних документів та доставляння їх на робоче місце.

 

3.2 Огляд виробів, що надійшли на оброблення, виявлення виробів, які потребують попереднього зачищення та виведення плям, а також мають неусувні дефекти, що не указані у квитанції.

 

3.3 Комплектування партій для оброблення в залежності від матеріалу, асортименту та кольору виробів, ступеня забруднення;

 

3.4 Визначення технологічного режиму оброблення для кожної партії виробів. Складення алгоритму програми. Встановлення технологічного режиму на програмному пристрої машини хімічного чищення та машини аквачистки.

 

3.5 Завантаження та вивантаження виробів з машини хімічного чищення та машини аквачистки.

 

3.6 Перевірка якості оброблення відповідно до вимог діючих нормативних документів, визначення виробів, що потребують повторного оброблення або доопрацювання.

 

3.7 Передача виробів на подальші технологічні операції.

 

3.8 Перевірка роботоздатності вузлів машини хімічного чищення, визначення рівня розчинника в баках машини та дозаправлення їх у разі необхідності, встановлення значення рН перхлоретилену, проведення підготовки (очищення) фільтру.

 

3.9 Наладка та технічне обслуговування обладнання.

 

3.10 Ведення журналу обліку роботи обладнання, витрат розчинника та препаратів.

 

 

 

4 Права

 

4.1 Вносити керівництву підприємства пропозиції щодо удосконалення виробничої діяльності.

 

4.2 Мати обладнане робоче місце, що відповідає вимогам нормативних актів з охорони праці, отримувати спецодяг, засоби індивідуального захист та миючі засоби згідно з установленими нормативами (колективним договором).

 

4.3 Отримувати розчинники та препарати для хімічного чищення  та аквачистки виробів згідно з установленими нормами витрат.

 

4.4 Отримувати роз’яснення щодо діючої системи оплати праці та порядку нарахування заробітної плати.

 

 

5 Відповідальність

 

5.1 Апаратник хімічного чищення несе відповідальність за:

 

– неналежне виконання покладених на нього посадовою інструкцією обов’язків;

– збереження виробів, які були прийняті для оброблення в машині хімічного чищення (аквачистки);

– якість оброблення виробів в машині хімічного чищення (аквачистки);

– порушення технологічних процесів оброблення виробів та застосування режимів, які не відповідають виду та кольору матеріалу, ступеню забруднення та вимогам догляду;

– додержання норм витрат розчинника, хімічних препаратів та допоміжних матеріалів;

– порушення порядку експлуатації та технічного обслуговування  машини хімічного чищення та машини аквачистки;

– порушення правил внутрішнього розпорядку, правил охорони праці та пожежної безпеки.

 

 

 

З посадовою інструкцією ознайомлений

 

_____________    _________________

підпис                        і., прізвище

 

 

 

                              ЗАТВЕРДЖУЮ

 

    ______________________________

посада керівника

___________________________________

назва підприємства

___________   _______________________

підпис                   ім’я, прізвище

________    ____________  20___   р.

 

 

 

 

 

ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ

АПАРАТНИКА  ХІМІЧНОГО   ЧИЩЕННЯ

ПЯТОГО   РОЗРЯДУ

 

 

1 Загальні положення

 

 

1.1 Апаратник хімічного чищення п’ятого розряду здійснює процеси оброблення виробів з текстильних матеріалів різних волокон, природної шкіри, замші та хутра на машинах хімічного чищення та машинах аквачистки.

 

1.2 Апаратник хімічного чищення керується у своїй роботі Правилами побутового обслуговування населення, Інструкцією щодо надання послуг з хімічної чистки та фарбування виробів, ГСТУ 201-03-96 «Одяг та предмети домашнього вжитку після хімічної чистки. Загальні технічні умови», технологічними процесами оброблення виробів та цією посадовою інструкцією.

 

1.3 Апаратник хімічного чищення підпорядковується  ________________________________________________________________

начальнику цеху (майстру)

 

1.4  Апаратник хімічного чищення призначається та звільняється з посади  наказом керівника підприємства.

 

 

 

 

2 Кваліфікаційні вимоги

 

 

2.1 На посаду апаратника хімічного чищення призначаються особи, які мають професійну освіту або загальну середню освіту та професійну підготовку на виробництві з присвоєнням відповідної кваліфікації.

 

2.2 Апаратних хімічного чищення повинен знати:

 

2.2.1 Нормативні документи

– Правила побутового обслуговування населення, Інструкцію   щодо надання послуг з хімічної чистки та фарбування виробів;

– ДСТУ 2122-93 Матеріали для одягу. Символи та вимоги догляду;

– ДСТУ 2320-93  Роботи з хімічними речовинами на підприємствах хімічної чистки одягу та прання білизни. Вимоги безпеки;

– ГСТУ 201-03-96 Одяг та предмети домашнього вжитку після хімічної чистки. Загальні технічні умови;

– ДНАОП  9.0.30 – 1.04-97 Правила охорони праці для підприємств хімічної чистки та фарбування одягу.

 

2.2.2 Технологічні процеси оброблення виробів

– види  текстильних матеріалів, природної шкіри, замші та хутра, характерні зовнішні ознаки, символи та вимоги догляду;

– види та ступені забруднення, рекомендовані види оброблення для різних матеріалів та забруднень;

– правила комплектування партій виробів для оброблення в машинах хімічного чищення та машинах аквачистках;

– хімічні препарати, що використовуються для чищення виробів, їх призначення та властивості;

– технологічні режими оброблення різних видів виробів органічними розчинниками та спеціальними препаратами, дії хімічних препаратів на фурнітуру та матеріали оздоблення;

– норми витрат розчинників, хімічних препаратів та сполук, допоміжних матеріалів;

– вимоги до якості оброблення, дефекти, які можуть виникати у процесі оброблення, методи їх уникнення та усунення.

 

2.2.3 Правила технічної експлуатації машин хімічного чищення та машин аквачистки

– призначення, принцип дії та будова машин хімічного чищення та машин аквачистки, конструкція основних вузлів та агрегатів;

 

 

 

– правила експлуатації, основні роботи з технічного обслуговування машин хімічного чищення та машин аквачистки, характерні несправності та способи їх усунення;

– вимоги охорони праці та пожежної безпеки під час експлуатації обладнання.

 

 

3 Основні обов’язки

 

 

3.1 Приймання виробів згідно супроводжувальних документів та доставляння їх на робоче місце.

 

3.2 Огляд виробів, що надійшли на оброблення, виявлення виробів, які потребують попереднього зачищення та виведення плям, а також мають неусувні дефекти, що не указані у квитанції.

 

3.3 Комплектування партій для оброблення в залежності від матеріалу, асортименту та кольору виробів, ступеня забруднення.

 

3.4 Визначення технологічного режиму оброблення для кожної партії виробів. Складення алгоритму програми. Встановлення технологічного режиму на програмному пристрої машини хімічного чищення та машин аквачистки.

 

3.5 Завантаження та вивантаження виробів з машини хімічного чищення та машини аквачистки.

 

3.6 Перевірка якості оброблення відповідно до вимог діючих нормативних документів, визначення виробів, що потребують повторного оброблення або доопрацювання.

 

3.7 Передача виробів на подальші технологічні операції.

 

3.8 Перевірка роботоздатності вузлів машини хімічного чищення, визначення рівня розчинника в баках машини та дозаправлення їх у разі необхідності, встановлення значення рН перхлоретилену, проведення підготовки (очищення) фільтру.

 

3.9 Наладка та технічне обслуговування обладнання.

 

3.10 Ведення журналу обліку роботи обладнання, витрат розчинника та препаратів.

 

4 Права

 

4.1 Вносити керівництву підприємства пропозиції щодо удосконалення виробничої діяльності.

 

4.2 Мати обладнане робоче місце, що відповідає вимогам нормативних актів з охорони праці, отримувати спецодяг, засоби індивідуального захист та миючі засоби згідно з установленими нормативами (колективним договором).

 

4.3 Отримувати розчинники та препарати для хімічного чищення  та аквачистки виробів згідно з установленими нормами витрат.

 

4.4 Отримувати роз’яснення щодо діючої системи оплати праці та порядку нарахування заробітної плати.

 

 

5 Відповідальність

 

5.1 Апаратник хімічного чищення несе відповідальність за:

 

– неналежне виконання покладених на нього посадовою інструкцією обов’язків;

– збереження виробів, які були прийняті для оброблення в машині хімічного чищення (аквачистки);

– якість оброблення виробів в машині хімічного чищення (аквачистки);

– порушення технологічних процесів оброблення виробів та застосування режимів, які не відповідають виду та кольору матеріалу, ступеню забруднення та вимогам догляду;

– додержання норм витрат розчинника, хімічних препаратів та допоміжних матеріалів;

– порушення порядку експлуатації та технічного обслуговування  машини хімічного чищення та машини аквачистки;

– порушення правил внутрішнього розпорядку, правил охорони праці та пожежної безпеки.

 

 

 

З посадовою інструкцією ознайомлений

 

_____________    _________________

підпис                        ім’я, прізвище

 

 

 

АСОЦІАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ХІМІЧНОЇ ЧИСТКИ І ПРАЛЕНЬ

 

 

ТИПОВІ  ПОСАДОВІ  ІНСТРУКЦІЇ

           АПАРАТНИКІВ ХІМІЧНОГО ЧИЩЕННЯ

 

 

 

ВСТУП

 

 

Основою раціональної організації виробничих відносин на підприємстві є функціональні обов’язки працівників, які визначаються в залежності від професії, посади та кваліфікації.

 

Згідно із Кодексом законів про працю України кожний працівник повинен мати посадову інструкцію у якій встановлюються кваліфікаційні вимоги, основні обов’язки, права та відповідальність. Посадові інструкції розробляються відповідно до професійних назв робіт, що наведені у Державному класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор професій».

 

Записи про роботу у трудові книжки працівників вносяться відповідно до професійних назв, зазначених у ДК 003:2010.

 

Апаратник хімічного чищення відноситься до операторів устаткування та машин і відповідно до ДК 003:2010 має  код професії 8264

 

Типові посадові інструкції апаратників хімічного чищення розроблені на основі  ДК 003:2010 «Класифікатор професій»,  Правил побутового обслуговування населення, ГСТУ 201-03-06 «Одяг та предмети домашнього вжитку після хімічної чистки. Загальні технічні умови», Типових кваліфікаційних характеристик професій робітників, Кваліфікаційних характеристик апаратників хімічного чищення (УкрНДКТІпобут, 2005 р.) та інших нормативних документів сфери побутового обслуговування.

 

Посадові інструкції апаратників хімічного чищення розроблені для трьох  кваліфікаційних розрядів працівників: третього, четвертого та п’ятого. Стисла характеристика робіт по трьом кваліфікаційним розрядам з урахуванням сучасних умов діяльності підприємств хімічної чистки наведена нижче.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розряд апаратника

 хімічного чищення

               Стисла характеристика робіт
  

  Третій

 

 

 

     Четвертий

з оброблення виробів із текстильних матеріалів

 

 

     Четвертий

з оброблення виробів із шкіри та хутра

 

     П’ятий

 

Здійснення процесів оброблення виробів із текстильних матеріалів різних волокон на машинах хімічного чищення

 

Здійснення процесів оброблення виробів із текстильних матеріалів різних волокон на машинах хімічного чищення та машинах аквачистки

 

 

Здійснення процесів оброблення виробів із природної шкіри, замші та хутра на машинах хімічного чищення та машинах аквачистки

 

Здійснення процесів оброблення виробів із текстильних матеріалів різних волокон, природної шкіри, замші та хутра на машинах хімічного чищення та машинах аквачистки

 

 

 

Наведені типові посадові інструкції можуть використовуватися без змін або бути доповненими окремими вимогами з урахуванням організаційно-технічних  та економічних умов діяльності суб’єкта господарювання.

Посадові інструкції затверджуються керівником підприємства (підприємцем).

 

Кожний апаратник хімічного чищення повинен бути ознайомлений під розпис із посадовою інструкцією та додержуватися її вимог.

 

Посадові інструкції апаратників хімічного чищення для трьох кваліфікаційних розрядів працівників наведені далі.

 

 

 

 

 

 

                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ

 

    ______________________________

посада керівника

___________________________________

назва підприємства

___________   _______________________

підпис                   ім’я, прізвище

________    ____________  20___   р.

 

 

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

АПАРАТНИКА ХІМІЧНОГО ЧИЩЕННЯ

ТРЕТЬОГО РОЗРЯДУ

 

 

1 Загальні положення

 

 

1.1 Апаратник хімічного чищення третього розряду здійснює процеси оброблення виробів із текстильних матеріалів різних волокон на машинах хімічного чищення.

 

1.2 Апаратник хімічного чищення керується у своїй роботі Правилами побутового обслуговування населення, Інструкцією щодо надання послуг з хімічної чистки та фарбування виробів, ГСТУ 201-03-96 «Одяг та предмети домашнього вжитку після хімічної чистки. Загальні технічні умови», технологічними процесами оброблення виробів та цією посадовою інструкцією.

 

1.3 Апаратник хімічного чищення підпорядковується  ________________________________________________________________

начальнику цеху (майстру)

 

1.4  Апаратник хімічного чищення призначається та звільняється з посади  наказом керівника підприємства.

 

 

 

 

 

2 Кваліфікаційні вимоги

 

 

2.1 На посаду апаратника хімічного чищення призначаються особи, які мають професійну освіту або загальну середню освіту та професійну підготовку на виробництві з присвоєнням відповідної кваліфікації.

 

2.2 Апаратних хімічного чищення повинен знати:

 

2.2.1 Нормативні документи

– Правила побутового обслуговування населення, Інструкцію   щодо надання послуг з хімічної чистки та фарбування виробів;

– ДСТУ 2122-93 Матеріали для одягу. Символи та вимоги догляду;

– ДСТУ 2320-93  Роботи з хімічними речовинами на підприємствах хімічної чистки одягу та прання білизни. Вимоги безпеки;

– ГСТУ 201-03-96 Одяг та предмети домашнього вжитку після хімічної чистки. Загальні технічні умови;

– ДНАОП  9.0.30 – 1.04-97 Правила охорони праці для підприємств хімічної чистки та фарбування одягу.

 

2.2.2 Технологічні процеси оброблення виробів

– види текстильних матеріалів, їх склад, характерні зовнішні ознаки, символи та вимоги догляду;

– види та ступені забруднення, рекомендовані види оброблення для різних матеріалів та забруднень;

– правила комплектування партій виробів для оброблення в машинах хімічного чищення;

– хімічні препарати, що використовуються для чищення виробів, їх призначення та властивості;

– технологічні режими оброблення різних видів виробів органічними розчинниками та спеціальними препаратами, дії хімічних препаратів на фурнітуру та матеріали оздоблення;

– норми витрат розчинників, хімічних препаратів та сполук, допоміжних матеріалів;

– вимоги до якості оброблення, дефекти, які можуть виникати у процесі оброблення, методи їх уникнення та усунення.

 

2.2.3 Правила технічної експлуатації машин хімічного чищення

– призначення, принцип дії та будова машин хімічного чищення, конструкція основних вузлів та агрегатів;

– правила експлуатації, основні роботи з технічного обслуговування машин хімічного чищення, характерні несправності та способи їх усунення;

 

6

 

– вимоги охорони праці та пожежної безпеки під час експлуатації обладнання.

 

 

3 Основні обов’язки

 

 

3.1 Приймання виробів згідно супроводжувальних документів та доставляння їх на робоче місце.

 

3.2 Огляд виробів, що надійшли на оброблення, виявлення виробів, які потребують попереднього зачищення та виведення плям, а також мають неусувні дефекти, що не указані у квитанції.

 

3.3 Комплектування партій для оброблення в залежності від асортименту та кольору виробів, ступеня забруднення, складу волокон та щільності матеріалу.

 

3.4 Визначення технологічного режиму оброблення для кожної партії виробів. Встановлення технологічного режиму на програмному пристрої машини хімічного чищення.

 

3.5 Завантаження та вивантаження виробів з машини хімічного чищення.

 

3.6 Перевірка якості оброблення відповідно до вимог діючих нормативних документів, визначення виробів, що потребують повторного оброблення або доопрацювання.

 

3.7 Передача виробів на подальші технологічні операції.

 

3.8 Перевірка роботоздатності вузлів машини хімічного чищення, визначення рівня розчинника в баках машини та дозаправлення їх у разі необхідності, встановлення значення рН перхлоретилену, проведення підготовки (очищення) фільтру.

 

3.9 Наладка та технічне обслуговування обладнання.

 

3.10 Ведення журналу обліку роботи обладнання, витрат розчинника та препаратів.

 

 

 

 

4 Права

 

 

4.1 Вносити керівництву підприємства пропозиції щодо удосконалення виробничої діяльності.

 

4.2 Мати обладнане робоче місце, що відповідає вимогам нормативних актів з охорони праці, отримувати спецодяг, засоби індивідуального захист та миючі засоби згідно з установленими нормативами (колективним договором).

 

4.3 Отримувати розчинники та препарати для хімічного чищення виробів згідно з установленими нормами витрат.

 

4.4 Отримувати роз’яснення щодо діючої системи оплати праці та порядку нарахування заробітної плати.

 

 

5 Відповідальність

 

5.1 Апаратник хімічного чищення несе відповідальність за:

 

– неналежне виконання покладених на нього посадовою інструкцією обов’язків;

– збереження виробів, які були прийняті для оброблення в машині хімічного чищення;

– якість оброблення виробів в машині хімічного чищення;

– порушення технологічних процесів оброблення виробів та застосування режимів, які не відповідають виду та кольору матеріалу, ступеню забруднення та вимогам догляду;

– додержання норм витрат розчинника, хімічних препаратів та допоміжних матеріалів;

– порушення порядку експлуатації та технічного обслуговування  машини хімічного чищення;

– порушення правил внутрішнього розпорядку, правил охорони праці та пожежної безпеки.

 

 

 

 

З посадовою інструкцією ознайомлений

 

_____________    _________________

підпис                        ім’я, прізвище

 

 

 

                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ

 

    ______________________________

посада керівника

___________________________________

назва підприємства

___________   _______________________

підпис                   ім’я, прізвище

________    ____________  20___   р.

 

 

 

 

 

ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ

АПАРАТНИКА  ХІМІЧНОГО   ЧИЩЕННЯ

ВИРОБІВ ІЗ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

ЧЕТВЕРТОГО  РОЗРЯДУ

 

 

1 Загальні положення

 

 

1.1 Апаратник хімічного чищення четвертого розряду здійснює процеси оброблення виробів із текстильних матеріалів різних волокон на машинах хімічного чищення та машинах аквачистки.

 

1.2 Апаратник хімічного чищення керується у своїй роботі Правилами побутового обслуговування населення, Інструкцією щодо надання послуг з хімічної чистки та фарбування виробів, ГСТУ 201-03-96 «Одяг та предмети домашнього вжитку після хімічної чистки. Загальні технічні умови», технологічними процесами оброблення виробів та цією посадовою інструкцією.

 

1.3 Апаратник хімічного чищення підпорядковується  ________________________________________________________________

начальнику цеху (майстру)

 

1.4  Апаратник хімічного чищення призначається та звільняється з посади  наказом керівника підприємства.

 

 

 

2 Кваліфікаційні вимоги

 

 

2.1 На посаду апаратника хімічного чищення призначаються особи, які мають професійну освіту або загальну середню освіту та професійну підготовку на виробництві з присвоєнням відповідної кваліфікації.

 

2.2 Апаратних хімічного чищення повинен знати:

 

2.2.1 Нормативні документи

– Правила побутового обслуговування населення, Інструкцію   щодо надання послуг з хімічної чистки та фарбування виробів;

– ДСТУ 2122-93 Матеріали для одягу. Символи та вимоги догляду;

– ДСТУ 2320-93  Роботи з хімічними речовинами на підприємствах хімічної чистки одягу та прання білизни. Вимоги безпеки;

– ГСТУ 201-03-96 Одяг та предмети домашнього вжитку після хімічної чистки. Загальні технічні умови;

– ДНАОП  9.0.30 – 1.04-97 Правила охорони праці для підприємств хімічної чистки та фарбування одягу.

 

2.2.2 Технологічні процеси оброблення виробів

– види текстильних матеріалів, їх склад, характерні зовнішні ознаки, символи та вимоги догляду;

– види та ступені забруднення, рекомендовані види оброблення для різних матеріалів та забруднень;

– правила комплектування партій виробів для оброблення в машинах хімічного чищення та машинах аквачистки;

– хімічні препарати, що використовуються для чищення виробів, їх призначення та властивості;

– технологічні режими оброблення різних видів виробів органічними розчинниками та спеціальними препаратами, дії хімічних препаратів на фурнітуру та матеріали оздоблення;

– норми витрат розчинників, хімічних препаратів та сполук, допоміжних матеріалів;

– вимоги до якості оброблення, дефекти, які можуть виникати у процесі оброблення, методи їх уникнення та усунення.

 

2.2.3 Правила технічної експлуатації машин хімічного чищення та машин аквачистки

– призначення, принцип дії та будова машин хімічного чищення та машин аквачистки, конструкція основних вузлів та агрегатів;

 

 

– правила експлуатації, основні роботи з технічного обслуговування машин хімічного чищення та машин аквачистки, характерні несправності та способи їх усунення;

– вимоги охорони праці та пожежної безпеки під час експлуатації обладнання.

 

 

3 Основні обов’язки

 

 

3.1 Приймання виробів згідно супроводжувальних документів та доставляння їх на робоче місце.

 

3.2 Огляд виробів, що надійшли на оброблення, виявлення виробів, які потребують попереднього зачищення та виведення плям, а також мають неусувні дефекти, що не указані у квитанції.

 

3.3 Комплектування партій для оброблення в залежності від асортименту та кольору виробів, ступеня забруднення, складу волокон та щільності матеріалу.

 

3.4 Визначення технологічного режиму оброблення для кожної партії виробів. Складення алгоритму програми. Встановлення технологічного режиму на програмному пристрої машини хімічного чищення та машини аквачистки.

 

3.5 Завантаження та вивантаження виробів з машини хімічного чищення та машини аквачистки.

 

3.6 Перевірка якості оброблення відповідно до вимог діючих нормативних документів, визначення виробів, що потребують повторного оброблення або доопрацювання.

 

3.7 Передача виробів на подальші технологічні операції.

 

3.8 Перевірка роботоздатності вузлів машини хімічного чищення, визначення рівня розчинника в баках машини та дозаправлення їх у разі необхідності, встановлення значення рН перхлоретилену, проведення підготовки (очищення) фільтру.

 

3.9 Наладка та технічне обслуговування обладнання.

 

3.10 Ведення журналу обліку роботи обладнання, витрат розчинника та препаратів.

 

 

4 Права

 

4.1 Вносити керівництву підприємства пропозиції щодо удосконалення виробничої діяльності.

 

4.2 Мати обладнане робоче місце, що відповідає вимогам нормативних актів з охорони праці, отримувати спецодяг, засоби індивідуального захист та миючі засоби згідно з установленими нормативами (колективним договором).

 

4.3 Отримувати розчинники та препарати для хімічного чищення  та аквачистки виробів згідно з установленими нормами витрат.

 

4.4 Отримувати роз’яснення щодо діючої системи оплати праці та порядку нарахування заробітної плати.

 

 

5 Відповідальність

 

5.1 Апаратник хімічного чищення несе відповідальність за:

 

– неналежне виконання покладених на нього посадовою інструкцією обов’язків;

– збереження виробів, які були прийняті для оброблення в машині хімічного чищення (аквачистки);

– якість оброблення виробів в машині хімічного чищення (аквачистки);

– порушення технологічних процесів оброблення виробів та застосування режимів, які не відповідають виду та кольору матеріалу, ступеню забруднення та вимогам догляду;

– додержання норм витрат розчинника, хімічних препаратів та допоміжних матеріалів;

– порушення порядку експлуатації та технічного обслуговування  машини хімічного чищення та машини аквачистки;

– порушення правил внутрішнього розпорядку, правил охорони праці та пожежної безпеки.

 

 

 

З посадовою інструкцією ознайомлений

 

_____________    _________________

підпис                        ім’я, прізвище

 

 

 

                              ЗАТВЕРДЖУЮ

 

    ______________________________

посада керівника

___________________________________

назва підприємства

___________   _______________________

підпис                   ім’я, прізвище

________    ____________  20___   р.

 

 

 

 

 

ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ

АПАРАТНИКА  ХІМІЧНОГО   ЧИЩЕННЯ

ВИРОБІВ ІЗ ШКІРИ ТА ХУТРА

ЧЕТВЕРТОГО  РОЗРЯДУ

 

 

1 Загальні положення

 

 

1.1 Апаратник хімічного чищення четвертого розряду здійснює процеси оброблення виробів із природної шкіри, замші та хутра на машинах хімічного чищення та машинах аквачистки.

 

1.2 Апаратник хімічного чищення керується у своїй роботі Правилами побутового обслуговування населення, Інструкцією щодо надання послуг з хімічної чистки та фарбування виробів, ГСТУ 201-03-96 «Одяг та предмети домашнього вжитку після хімічної чистки. Загальні технічні умови», технологічними процесами оброблення виробів та цією посадовою інструкцією.

 

1.3 Апаратник хімічного чищення підпорядковується  ________________________________________________________________

начальнику цеху (майстру)

 

1.4  Апаратник хімічного чищення призначається та звільняється з посади  наказом керівника підприємства.

 

 

 

 

2 Кваліфікаційні вимоги

 

 

2.1 На посаду апаратника хімічного чищення призначаються особи, які мають професійну освіту або загальну середню освіту та професійну підготовку на виробництві з присвоєнням відповідної кваліфікації.

 

2.2 Апаратних хімічного чищення повинен знати:

 

2.2.1 Нормативні документи

– Правила побутового обслуговування населення, Інструкцію   щодо надання послуг з хімічної чистки та фарбування виробів;

– ДСТУ 2122-93 Матеріали для одягу. Символи та вимоги догляду;

– ДСТУ 2320-93  Роботи з хімічними речовинами на підприємствах хімічної чистки одягу та прання білизни. Вимоги безпеки;

– ГСТУ 201-03-96 Одяг та предмети домашнього вжитку після хімічної чистки. Загальні технічні умови;

– ДНАОП  9.0.30 – 1.04-97 Правила охорони праці для підприємств хімічної чистки та фарбування одягу.

 

2.2.2 Технологічні процеси оброблення виробів

– види природної шкіри, замші та хутра, характерні зовнішні ознаки, символи та вимоги догляду;

– види та ступені забруднення, рекомендовані види оброблення для різних матеріалів та забруднень;

– правила комплектування партій виробів для оброблення в машинах хімічного чищення та машинах аквачистки;

– хімічні препарати, що використовуються для чищення виробів, їх призначення та властивості;

– технологічні режими оброблення різних видів виробів органічними розчинниками та спеціальними препаратами, дії хімічних препаратів на фурнітуру та матеріали оздоблення;

– норми витрат розчинників, хімічних препаратів та сполук, допоміжних матеріалів;

– вимоги до якості оброблення, дефекти, які можуть виникати у процесі оброблення, методи їх уникнення та усунення.

 

2.2.3 Правила технічної експлуатації машин хімічного чищення та машин аквачистки

– призначення, принцип дії та будова машин хімічного чищення та машин аквачистки, конструкція основних вузлів та агрегатів;

 

 

– правила експлуатації, основні роботи з технічного обслуговування машин хімічного чищення та машин аквачистки, характерні несправності та способи їх усунення;

– вимоги охорони праці та пожежної безпеки під час експлуатації обладнання.

 

 

3 Основні обов’язки

 

 

3.1 Приймання виробів згідно супроводжувальних документів та доставляння їх на робоче місце.

 

3.2 Огляд виробів, що надійшли на оброблення, виявлення виробів, які потребують попереднього зачищення та виведення плям, а також мають неусувні дефекти, що не указані у квитанції.

 

3.3 Комплектування партій для оброблення в залежності від матеріалу, асортименту та кольору виробів, ступеня забруднення;

 

3.4 Визначення технологічного режиму оброблення для кожної партії виробів. Складення алгоритму програми. Встановлення технологічного режиму на програмному пристрої машини хімічного чищення та машини аквачистки.

 

3.5 Завантаження та вивантаження виробів з машини хімічного чищення та машини аквачистки.

 

3.6 Перевірка якості оброблення відповідно до вимог діючих нормативних документів, визначення виробів, що потребують повторного оброблення або доопрацювання.

 

3.7 Передача виробів на подальші технологічні операції.

 

3.8 Перевірка роботоздатності вузлів машини хімічного чищення, визначення рівня розчинника в баках машини та дозаправлення їх у разі необхідності, встановлення значення рН перхлоретилену, проведення підготовки (очищення) фільтру.

 

3.9 Наладка та технічне обслуговування обладнання.

 

3.10 Ведення журналу обліку роботи обладнання, витрат розчинника та препаратів.

 

 

 

4 Права

 

4.1 Вносити керівництву підприємства пропозиції щодо удосконалення виробничої діяльності.

 

4.2 Мати обладнане робоче місце, що відповідає вимогам нормативних актів з охорони праці, отримувати спецодяг, засоби індивідуального захист та миючі засоби згідно з установленими нормативами (колективним договором).

 

4.3 Отримувати розчинники та препарати для хімічного чищення  та аквачистки виробів згідно з установленими нормами витрат.

 

4.4 Отримувати роз’яснення щодо діючої системи оплати праці та порядку нарахування заробітної плати.

 

 

5 Відповідальність

 

5.1 Апаратник хімічного чищення несе відповідальність за:

 

– неналежне виконання покладених на нього посадовою інструкцією обов’язків;

– збереження виробів, які були прийняті для оброблення в машині хімічного чищення (аквачистки);

– якість оброблення виробів в машині хімічного чищення (аквачистки);

– порушення технологічних процесів оброблення виробів та застосування режимів, які не відповідають виду та кольору матеріалу, ступеню забруднення та вимогам догляду;

– додержання норм витрат розчинника, хімічних препаратів та допоміжних матеріалів;

– порушення порядку експлуатації та технічного обслуговування  машини хімічного чищення та машини аквачистки;

– порушення правил внутрішнього розпорядку, правил охорони праці та пожежної безпеки.

 

 

 

З посадовою інструкцією ознайомлений

 

_____________    _________________

підпис                        і., прізвище

 

 

 

                              ЗАТВЕРДЖУЮ

 

    ______________________________

посада керівника

___________________________________

назва підприємства

___________   _______________________

підпис                   ім’я, прізвище

________    ____________  20___   р.

 

 

 

 

 

ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ

АПАРАТНИКА  ХІМІЧНОГО   ЧИЩЕННЯ

ПЯТОГО   РОЗРЯДУ

 

 

1 Загальні положення

 

 

1.1 Апаратник хімічного чищення п’ятого розряду здійснює процеси оброблення виробів з текстильних матеріалів різних волокон, природної шкіри, замші та хутра на машинах хімічного чищення та машинах аквачистки.

 

1.2 Апаратник хімічного чищення керується у своїй роботі Правилами побутового обслуговування населення, Інструкцією щодо надання послуг з хімічної чистки та фарбування виробів, ГСТУ 201-03-96 «Одяг та предмети домашнього вжитку після хімічної чистки. Загальні технічні умови», технологічними процесами оброблення виробів та цією посадовою інструкцією.

 

1.3 Апаратник хімічного чищення підпорядковується  ________________________________________________________________

начальнику цеху (майстру)

 

1.4  Апаратник хімічного чищення призначається та звільняється з посади  наказом керівника підприємства.

 

 

 

 

2 Кваліфікаційні вимоги

 

 

2.1 На посаду апаратника хімічного чищення призначаються особи, які мають професійну освіту або загальну середню освіту та професійну підготовку на виробництві з присвоєнням відповідної кваліфікації.

 

2.2 Апаратних хімічного чищення повинен знати:

 

2.2.1 Нормативні документи

– Правила побутового обслуговування населення, Інструкцію   щодо надання послуг з хімічної чистки та фарбування виробів;

– ДСТУ 2122-93 Матеріали для одягу. Символи та вимоги догляду;

– ДСТУ 2320-93  Роботи з хімічними речовинами на підприємствах хімічної чистки одягу та прання білизни. Вимоги безпеки;

– ГСТУ 201-03-96 Одяг та предмети домашнього вжитку після хімічної чистки. Загальні технічні умови;

– ДНАОП  9.0.30 – 1.04-97 Правила охорони праці для підприємств хімічної чистки та фарбування одягу.

 

2.2.2 Технологічні процеси оброблення виробів

– види  текстильних матеріалів, природної шкіри, замші та хутра, характерні зовнішні ознаки, символи та вимоги догляду;

– види та ступені забруднення, рекомендовані види оброблення для різних матеріалів та забруднень;

– правила комплектування партій виробів для оброблення в машинах хімічного чищення та машинах аквачистках;

– хімічні препарати, що використовуються для чищення виробів, їх призначення та властивості;

– технологічні режими оброблення різних видів виробів органічними розчинниками та спеціальними препаратами, дії хімічних препаратів на фурнітуру та матеріали оздоблення;

– норми витрат розчинників, хімічних препаратів та сполук, допоміжних матеріалів;

– вимоги до якості оброблення, дефекти, які можуть виникати у процесі оброблення, методи їх уникнення та усунення.

 

2.2.3 Правила технічної експлуатації машин хімічного чищення та машин аквачистки

– призначення, принцип дії та будова машин хімічного чищення та машин аквачистки, конструкція основних вузлів та агрегатів;

 

 

 

– правила експлуатації, основні роботи з технічного обслуговування машин хімічного чищення та машин аквачистки, характерні несправності та способи їх усунення;

– вимоги охорони праці та пожежної безпеки під час експлуатації обладнання.

 

 

3 Основні обов’язки

 

 

3.1 Приймання виробів згідно супроводжувальних документів та доставляння їх на робоче місце.

 

3.2 Огляд виробів, що надійшли на оброблення, виявлення виробів, які потребують попереднього зачищення та виведення плям, а також мають неусувні дефекти, що не указані у квитанції.

 

3.3 Комплектування партій для оброблення в залежності від матеріалу, асортименту та кольору виробів, ступеня забруднення.

 

3.4 Визначення технологічного режиму оброблення для кожної партії виробів. Складення алгоритму програми. Встановлення технологічного режиму на програмному пристрої машини хімічного чищення та машин аквачистки.

 

3.5 Завантаження та вивантаження виробів з машини хімічного чищення та машини аквачистки.

 

3.6 Перевірка якості оброблення відповідно до вимог діючих нормативних документів, визначення виробів, що потребують повторного оброблення або доопрацювання.

 

3.7 Передача виробів на подальші технологічні операції.

 

3.8 Перевірка роботоздатності вузлів машини хімічного чищення, визначення рівня розчинника в баках машини та дозаправлення їх у разі необхідності, встановлення значення рН перхлоретилену, проведення підготовки (очищення) фільтру.

 

3.9 Наладка та технічне обслуговування обладнання.

 

3.10 Ведення журналу обліку роботи обладнання, витрат розчинника та препаратів.

 

4 Права

 

4.1 Вносити керівництву підприємства пропозиції щодо удосконалення виробничої діяльності.

 

4.2 Мати обладнане робоче місце, що відповідає вимогам нормативних актів з охорони праці, отримувати спецодяг, засоби індивідуального захист та миючі засоби згідно з установленими нормативами (колективним договором).

 

4.3 Отримувати розчинники та препарати для хімічного чищення  та аквачистки виробів згідно з установленими нормами витрат.

 

4.4 Отримувати роз’яснення щодо діючої системи оплати праці та порядку нарахування заробітної плати.

 

 

5 Відповідальність

 

5.1 Апаратник хімічного чищення несе відповідальність за:

 

– неналежне виконання покладених на нього посадовою інструкцією обов’язків;

– збереження виробів, які були прийняті для оброблення в машині хімічного чищення (аквачистки);

– якість оброблення виробів в машині хімічного чищення (аквачистки);

– порушення технологічних процесів оброблення виробів та застосування режимів, які не відповідають виду та кольору матеріалу, ступеню забруднення та вимогам догляду;

– додержання норм витрат розчинника, хімічних препаратів та допоміжних матеріалів;

– порушення порядку експлуатації та технічного обслуговування  машини хімічного чищення та машини аквачистки;

– порушення правил внутрішнього розпорядку, правил охорони праці та пожежної безпеки.

 

 

 

З посадовою інструкцією ознайомлений

 

_____________    _________________

підпис                        ім’я, прізвище