Published by: 0

 

АСОЦІАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ХІМІЧНОЇ ЧИСТКИ І ПРАЛЕНЬ

 

 

 

ТИПОВІ   ПОСАДОВІ   ІНСТРУКЦІЇ

         ОПЕРАТОРІВ ПРАЛЬНИХ МАШИН

 

ВСТУП

 

 

Основою раціональної організації виробничих відносин на підприємстві є функціональні обов’язки працівників, які визначаються в залежності від професії, посади та кваліфікації.

 

Згідно із Кодексом законів про працю України кожний працівник повинен мати посадову інструкцію у якій встановлюються кваліфікаційні вимоги, основні обов’язки, права та відповідальність. Посадові інструкції розробляються відповідно до професійних назв робіт, що наведені у Державному класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор професій».

 

Записи про роботу у трудові книжки працівників вносяться відповідно до професійних назв, зазначених у ДК 003:2010.

 

Оператор пральних машин відноситься до операторів устаткування та машин і відповідно до ДК 003:2010 має  код професії 8264.

 

Типові посадові інструкції операторів пральних машин розроблені на основі  ДК 003:2010 «Класифікатор професій», Правил побутового обслуговування населення, ГСТУ 201-04-96 «Вироби білизняні, оброблені в пральні. Загальні технічні умови», Типових кваліфікаційних характеристик професій робітників, Кваліфікаційних характеристик операторів пральних машин (УкрНДКТІпобут, 2005 р.) та інших нормативних документів сфери побутового обслуговування.

 

Посадові інструкції операторів пральних машин розроблені для трьох кваліфікаційних розрядів працівників: третього, четвертого та п’ятого. Стисла характеристика робіт по трьом кваліфікаційним розрядам з урахуванням сучасних умов діяльності підприємств прання виробів наведена нижче.

 

Розряд оператора пральних машин                Стисла характеристика робіт
  

  Третій

 

 

 

 

 

  Четвертий

 

 

 

 

  П’ятий

 

Здійснення процесів прання бавовняної та льняної білизни на неавтоматизованих пральних машинах.

Прання білизни та інших виробів з вовняних, шовкових та синтетичних тканин ручним способом

 

Здійснення процесів прання білої та кольорової бавовняної і льняної білизни, виробів з вовняних, шовкових та синтетичних тканин на автоматизованих пральних машинах

 

Здійснення процесів прання білої та кольорової бавовняної і льняної білизни, виробів з вовняних, шовкових та синтетичних тканин на автоматизованих пральних машинах.

Прасування прямої білизни на сушильно-прасувальних катках

 

 

 

 

Наведені типові посадові інструкції можуть використовуватися без змін або бути доповненими окремими вимогами з урахуванням організаційно-технічних  та економічних умов діяльності суб’єкта господарювання.

Посадові інструкції затверджуються керівником підприємства (підприємцем).

 

Кожний оператор пральних машин повинен бути ознайомлений під розпис із посадовою інструкцією та додержуватися її вимог.

 

Посадові інструкції операторів пральних машин для трьох кваліфікаційних розрядів працівників наведені далі.

 

 

                                                      ЗАТВЕРДЖУЮ

 

    ______________________________

посада керівника

___________________________________

назва підприємства

___________   _______________________

підпис                  ім’я, прізвище

________    ____________  20___   р.

 

 

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

ОПЕРАТОРА ПРАЛЬНИХ МАШИН

ТРЕТЬОГО РОЗРЯДУ

 

 

1 Загальні положення

 

 

1.1 Оператор пральних машин третього розряду здійснює процеси прання бавовняної та льняної білизни на неавтоматизованих пральних машинах, а також прання білизни та інших виробів з вовняних, шовкових та синтетичних тканин ручним способом.

 

1.2 Оператор пральних машин керується у своїй роботі Правилами побутового обслуговування населення, Інструкцією щодо надання послуг з прання білизни, ГСТУ 201-04-96 «Вироби білизняні, оброблені в пральні. Загальні технічні умови», технологічними процесами оброблення виробів та цією посадовою інструкцією.

 

1.3Оператор пральних машин підпорядковується  ________________________________________________________________

начальнику цеху (майстру)

 

1.4 Оператор пральних машин  призначається та звільняється з посади  наказом керівника підприємства.

 

 

 

2 Кваліфікаційні вимоги

 

 

2.1 На посаду оператора пральних машин призначаються особи, які мають професійну освіту або загальну середню освіту та професійну підготовку на виробництві з присвоєнням відповідної кваліфікації.

 

2.2 Оператор пральних машин повинен знати:

 

2.2.1 Нормативні документи

– Правила побутового обслуговування населення, Інструкцію   щодо надання послуг з прання білизни;

– ДСТУ 2122-93 Матеріали для одягу. Символи та вимоги догляду;

– ДСТУ 2320-93  Роботи з хімічними речовинами на підприємствах хімічної чистки одягу та прання білизни. Вимоги безпеки;

– ГСТУ 201-04-96 Вироби білизняні, оброблені в пральні. Загальні технічні умови;

– ДНАОП  9.0.30 – 1.06-97 Правила охорони праці при експлуатації пралень і лазень.

 

2.2.2 Технологічні процеси оброблення виробів

– види текстильних матеріалів, їх склад, характерні зовнішні ознаки, символи та вимоги догляду;

– асортимент та маркування виробів, що надходять до пральні;

– види спеціалізованих груп білизни, особливості їх оброблення, ступені забруднення білизни  та їх ознаки;

– вимоги до жорсткості води для замочування, прання та полоскання білизни, способи пом’якшення води;

– види та способи додаткового оброблення текстильних виробів (апретування, підсинення, вибілювання, підфарбування тощо);

– технологічні режими прання білизни різних спеціалізованих груп, ступенів забруднення та матеріалів;

– норми завантаження машин білизною для різних ступенів забруднення;

– основні миючі та вибілюючі засоби, їх призначення та характеристики;

– норми витрат миючих та вибілюючих засобів для різних матеріалів, груп білизни та ступенів забруднення;

– вимоги до якості оброблення виробів, дефекти, які можуть виникати у процесі оброблення, методи їх уникнення та усунення.

2.2.3 Правила технічної експлуатації пральних машин

– призначення, принцип дії та будова неавтоматизованих пральних машин, конструкція основних вузлів та агрегатів;

– правила експлуатації, основні роботи з технічного обслуговування  пральних машин, характерні несправності та способи їх усунення;

– вимоги охорони праці та пожежної безпеки під час експлуатації обладнання.

3 Основні обов’язки

 

 

3.1 Приймання білизни та виробів згідно супроводжувальних документів та доставляння їх на робоче місце.

 

3.2 Комплектування партій білизни та виробів за спеціалізованими групами, з урахуванням кольору матеріалу, символів догляду, ступеня забруднення.

 

3.3 Визначення технологічного режиму оброблення для кожної партії виробів, виду та кількості миючих та допоміжних засобів.

 

3.4 Приготування пральних та опоряджувальних розчинів (засобів).

 

3.5 Завантаження білизни у машину відповідно до її технічної характеристики, здійснення подачі води та пральних розчинів (засобів).

 

3.6 Керування режимом прання згідно з технологічним процесом, спостереження за контрольно-вимірювальними приладами.

 

3.7 Вивантажування випраної білизни та віджимання її у центрифузі.

 

3.8 Прання виробів з вовняних, шовкових та синтетичних тканин ручним способом.

 

3.9 Перевірка якості прання білизни та виробів відповідно до вимог діючих нормативних документів, визначення виробів, що потребують повторного оброблення.

 

3.10 Передача білизни та виробів на подальші технологічні операції.

 

3.11 Проведення необхідних робіт з технічного обслуговування обладнання, усунення дрібних несправностей.

 

3.12 Ведення журналу обліку роботи обладнання, витрат миючих та допоміжних засобів.

 

4 Права

 

4.1 Вносити керівництву підприємства пропозиції щодо удосконалення виробничої діяльності.

 

4.2 Мати обладнане робоче місце, що відповідає вимогам нормативних актів з охорони праці, отримувати спецодяг, засоби індивідуального захисту та миючі засоби згідно з установленими нормативами (колективним договором).

 

4.3 Отримувати засоби для прання та опоряджування білизни і  виробів згідно з установленими нормами витрат.

 

4.4 Отримувати роз’яснення щодо діючої системи оплати праці та порядку нарахування заробітної плати.

 

 

5 Відповідальність

 

5.1 Оператор пральних машин несе відповідальність за:

 

– неналежне виконання покладених на нього посадовою інструкцією обов’язків;

– збереження білизни та виробів, які були прийняті для прання;

– якість прання білизни та виробів;

– порушення технологічних процесів оброблення виробів та застосування режимів, які не відповідають спеціалізованій групі, виду та кольору матеріалу, ступеню забруднення та вимогам догляду;

– додержання норм витрат миючих та опоряджувальних засобів, допоміжних матеріалів;

– порушення порядку експлуатації та технічного обслуговування пральних машин;

– порушення правил внутрішнього розпорядку, правил охорони праці та пожежної безпеки.

 

 

 

З посадовою інструкцією ознайомлений

 

_____________    _________________

підпис                      ім’я, прізвище

                                            

                                                      ЗАТВЕРДЖУЮ

 

    ______________________________

посада керівника

___________________________________

назва підприємства

___________   _______________________

підпис                  ім’я, прізвище

________    ____________  20___   р.

 

 

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

ОПЕРАТОРА ПРАЛЬНИХ МАШИН

ЧЕТВЕРТОГО РОЗРЯДУ

 

 

1 Загальні положення

 

 

1.1 Оператор пральних машин четвертого розряду здійснює процеси прання білої та кольорової бавовняної і льняної білизни, виробів з вовняних, шовкових та синтетичних тканин  на автоматизованих пральних машинах.

 

1.2 Оператор пральних машин керується у своїй роботі Правилами побутового обслуговування населення, Інструкцією щодо надання послуг з прання білизни, ГСТУ 201-04-96 «Вироби білизняні, оброблені в пральні. Загальні технічні умови», технологічними процесами оброблення виробів та цією посадовою інструкцією.

 

1.3Оператор пральних машин підпорядковується  ________________________________________________________________

начальнику цеху (майстру)

 

1.4 Оператор пральних машин  призначається та звільняється з посади  наказом керівника підприємства.

 

 

 

 

2 Кваліфікаційні вимоги

 

 

2.1 На посаду оператора пральних машин призначаються особи, які мають професійну освіту або загальну середню освіту та професійну підготовку на виробництві з присвоєнням відповідної кваліфікації.

 

2.2 Оператор пральних машин повинен знати:

 

2.2.1 Нормативні документи

– Правила побутового обслуговування населення, Інструкцію   щодо надання послуг з прання білизни;

– ДСТУ 2122-93 Матеріали для одягу. Символи та вимоги догляду;

– ДСТУ 2320-93  Роботи з хімічними речовинами на підприємствах хімічної чистки одягу та прання білизни. Вимоги безпеки;

– ГСТУ 201-04-96 Вироби білизняні, оброблені в пральні. Загальні технічні умови;

– ДНАОП  9.0.30 – 1.06-97 Правила охорони праці при експлуатації пралень і лазень.

 

2.2.2 Технологічні процеси оброблення виробів

– види текстильних матеріалів, їх склад, характерні зовнішні ознаки, символи та вимоги догляду;

– асортимент та маркування виробів, що надходять до пральні;

– види спеціалізованих груп білизни, особливості їх оброблення, ступені забруднення білизни  та їх ознаки;

– вимоги до жорсткості води для замочування, прання та полоскання білизни, способи пом’якшення води;

– види та способи додаткового оброблення текстильних виробів (апретування, підсинення, вибілювання, підфарбування тощо);

– технологічні режими прання білизни різних спеціалізованих груп, ступенів забруднення та матеріалів;

– норми завантаження машин білизною для різних ступенів забруднення;

– основні миючі та вибілюючі засоби, їх призначення та характеристики;

– норми витрат миючих та вибілюючих засобів для різних матеріалів, груп білизни та ступенів забруднення;

– порядок налагодження машин на потрібний режим прання;

– вимоги до якості оброблення виробів, дефекти, які можуть виникати у процесі оброблення, методи їх уникнення та усунення.

 

2.2.3 Правила технічної експлуатації пральних машин

– призначення, принцип дії та будова автоматизованих пральних машин, конструкція основних вузлів та агрегатів;

– правила експлуатації, основні роботи з технічного обслуговування  пральних машин, характерні несправності та способи їх усунення;

– вимоги охорони праці та пожежної безпеки під час експлуатації обладнання.

 

 

3 Основні обов’язки

 

 

3.1 Приймання білизни та виробів згідно супроводжувальних документів та доставляння їх на робоче місце.

 

3.2 Комплектування партій білизни та виробів за спеціалізованими групами, з урахуванням кольору матеріалу, символів догляду, ступеня забруднення.

 

3.3 Визначення технологічного режиму оброблення для кожної партії виробів, виду та кількості миючих та допоміжних засобів.

 

3.4 Встановлення технологічного режиму на програмному пристрої пральної машини.

 

3.5 Приготування пральних та опоряджувальних розчинів (засобів).

 

3.6 Завантаження білизни у машину відповідно до її технічної характеристики, здійснення подачі води та пральних розчинів (засобів).

 

3.7 Спостереження за роботою машини, послідовністю виконання операцій, контрольно-вимірювальними приладами.

 

3.8 Вивантажування випраної білизни.

 

3.9 Перевірка якості прання білизни та виробів відповідно до вимог діючих нормативних документів, визначення виробів, що потребують повторного оброблення.

 

3.10 Передача білизни та виробів на подальші технологічні операції.

 

3.11 Проведення необхідних робіт з технічного обслуговування обладнання, усунення дрібних несправностей.

 

3.12 Ведення журналу обліку роботи обладнання, витрат миючих та допоміжних засобів.

 

4 Права

 

4.1 Вносити керівництву підприємства пропозиції щодо удосконалення виробничої діяльності.

 

4.2 Мати обладнане робоче місце, що відповідає вимогам нормативних актів з охорони праці, отримувати спецодяг, засоби індивідуального захисту та миючі засоби згідно з установленими нормативами (колективним договором).

 

4.3 Отримувати засоби для прання та опоряджування білизни і  виробів згідно з установленими нормами витрат.

 

4.4 Отримувати роз’яснення щодо діючої системи оплати праці та порядку нарахування заробітної плати.

 

 

5 Відповідальність

 

5.1 Оператор пральних машин несе відповідальність за:

 

– неналежне виконання покладених на нього посадовою інструкцією обов’язків;

– збереження білизни та виробів, які були прийняті для прання;

– якість прання білизни та виробів;

– порушення технологічних процесів оброблення виробів та застосування режимів, які не відповідають спеціалізованій групі, виду та кольору матеріалу, ступеню забруднення та вимогам догляду;

– додержання норм витрат миючих та опоряджувальних засобів, допоміжних матеріалів;

– порушення порядку експлуатації та технічного обслуговування пральних машин;

– порушення правил внутрішнього розпорядку, правил охорони праці та пожежної безпеки.

 

 

 

З посадовою інструкцією ознайомлений

 

_____________    _________________

підпис                        ім’я, прізвище

                                            

                                                      ЗАТВЕРДЖУЮ

 

    ______________________________

посада керівника

___________________________________

назва підприємства

___________   _______________________

підпис                  ім’я, прізвище

________    ____________  20___   р.

 

 

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

ОПЕРАТОРА ПРАЛЬНИХ МАШИН

ПЯТОГО  РОЗРЯДУ

 

 

1 Загальні положення

 

 

1.1 Оператор пральних машин п’ятого  розряду здійснює процеси прання білої та кольорової бавовняної і льняної білизни, виробів з вовняних, шовкових та синтетичних тканин  на автоматизованих пральних машинах, а також прасування прямої білизни на сушильно-прасувальних катках.

 

1.2 Оператор пральних машин керується у своїй роботі Правилами побутового обслуговування населення, Інструкцією щодо надання послуг з прання білизни, ГСТУ 201-04-96 «Вироби білизняні, оброблені в пральні. Загальні технічні умови», технологічними процесами оброблення виробів та цією посадовою інструкцією.

 

1.3Оператор пральних машин підпорядковується  ________________________________________________________________

начальнику цеху (майстру)

 

1.4 Оператор пральних машин  призначається та звільняється з посади  наказом керівника підприємства.

 

 

 

 

2 Кваліфікаційні вимоги

 

 

2.1 На посаду оператора пральних машин призначаються особи, які мають професійну освіту або загальну середню освіту та професійну підготовку на виробництві з присвоєнням відповідної кваліфікації.

 

2.2 Оператор пральних машин повинен знати:

 

2.2.1 Нормативні документи

– Правила побутового обслуговування населення, Інструкцію   щодо надання послуг з прання білизни;

– ДСТУ 2122-93 Матеріали для одягу. Символи та вимоги догляду;

– ДСТУ 2320-93  Роботи з хімічними речовинами на підприємствах хімічної чистки одягу та прання білизни. Вимоги безпеки;

– ГСТУ 201-04-96 Вироби білизняні, оброблені в пральні. Загальні технічні умови;

– ДНАОП  9.0.30 – 1.06-97 Правила охорони праці при експлуатації пралень і лазень.

 

2.2.2 Технологічні процеси оброблення виробів

– види текстильних матеріалів, їх склад, характерні зовнішні ознаки, символи та вимоги догляду;

– асортимент та маркування виробів, що надходять до пральні;

– види спеціалізованих груп білизни, особливості їх оброблення, ступені забруднення білизни  та їх ознаки;

– вимоги до жорсткості води для замочування, прання та полоскання білизни, способи пом’якшення води;

– види та способи додаткового оброблення текстильних виробів (апретування, підсинення, вибілювання, підфарбування тощо);

– технологічні режими прання білизни різних спеціалізованих груп, ступенів забруднення та матеріалів;

– норми завантаження машин білизною для різних ступенів забруднення;

– основні миючі та вибілюючі засоби, їх призначення та характеристики;

– норми витрат миючих та вибілюючих засобів для різних матеріалів, груп білизни та ступенів забруднення;

– порядок розроблення алгоритмів програм прання різних партій білизни та виробів, налагодження машин на потрібний режим прання;

– технологічні режими прасування прямої білизни з різних матеріалів, правила подавання білизни в прасувальне обладнання та порядок його складання після прасування;

 

– вимоги до якості оброблення виробів, дефекти, які можуть виникати у процесі оброблення, методи їх уникнення та усунення.

 

2.2.3 Правила технічної експлуатації обладнання

– призначення, принцип дії та будова автоматизованих пральних та прасувальних машин, конструкція основних вузлів та агрегатів;

– правила експлуатації, основні роботи з технічного обслуговування  пральних машин та сушильно-прасувальних катків, характерні несправності та способи їх усунення;

– вимоги охорони праці та пожежної безпеки під час експлуатації обладнання.

 

 

3 Основні обов’язки

 

 

3.1 Приймання білизни та виробів згідно супроводжувальних документів та доставляння їх на робоче місце.

 

3.2 Комплектування партій білизни та виробів за спеціалізованими групами, з урахуванням кольору матеріалу, символів догляду, ступеня забруднення.

 

3.3 Визначення технологічного режиму оброблення для кожної партії виробів, виду та кількості миючих та допоміжних засобів.

 

3.4 Складення алгоритмів програм прання різних партій білизни. Встановлення технологічного режиму на програмному пристрої пральної машини.

 

3.5 Приготування пральних та опоряджувальних розчинів (засобів).

 

3.6 Завантаження білизни у машину відповідно до її технічної характеристики, здійснення подачі води та пральних розчинів (засобів).

 

3.7 Спостереження за роботою машини, послідовністю виконання операцій, контрольно-вимірювальними приладами.

 

3.8 Вивантажування випраної білизни.

 

3.9 Перевірка якості прання білизни та виробів відповідно до вимог діючих нормативних документів, визначення виробів, що потребують повторного оброблення.

 

3.10 Робота на сушильно-прасувальних катках: подача білизни в каток, складання після прасування, виявлення та усунення дефектів прасування.

 

3.11 Передача білизни та виробів на подальші технологічні операції.

 

3.12 Проведення необхідних робіт з технічного обслуговування обладнання, усунення дрібних несправностей.

 

3.13 Ведення журналу обліку роботи обладнання, витрат миючих та допоміжних засобів.

 

4 Права

 

4.1 Вносити керівництву підприємства пропозиції щодо удосконалення виробничої діяльності.

 

4.2 Мати обладнане робоче місце, що відповідає вимогам нормативних актів з охорони праці, отримувати спецодяг, засоби індивідуального захисту та миючі засоби згідно з установленими нормативами (колективним договором).

 

4.3 Отримувати засоби для прання та опоряджування білизни і  виробів згідно з установленими нормами витрат.

 

4.4 Отримувати роз’яснення щодо діючої системи оплати праці та порядку нарахування заробітної плати.

 

 

5 Відповідальність

 

5.1 Оператор пральних машин несе відповідальність за:

 

– неналежне виконання покладених на нього посадовою інструкцією обов’язків;

– збереження білизни та виробів, які були прийняті для прання та прасування;

– якість прання  та прасування білизни та виробів;

– порушення технологічних процесів оброблення виробів та застосування режимів, які не відповідають спеціалізованій групі, виду та кольору матеріалу, ступеню забруднення та вимогам догляду;

– додержання норм витрат миючих та опоряджувальних засобів, допоміжних матеріалів;

 

– порушення порядку експлуатації та технічного обслуговування пральних та прасувальних машин;

– порушення правил внутрішнього розпорядку, правил охорони праці та пожежної безпеки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З посадовою інструкцією ознайомлений

 

_____________    _________________

підпис                        ім’я, прізвище